Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16964
Başlık: Balıkesir yöresinde selvilerde görülen yeni bir salgın habercisi phloeosinus aubei perris ve geleceği
Diğer Başlıklar: Phloeosinus aubei perris, another indicator of epidemic in cypresses lo the vicinity of Balikesir and its future
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Sekendiz, Orhan A.
Anahtar kelimeler: Balıkesir yöresi
Selvi ağacı
Salgın
Phloeosinus Aubei Perris
Böcek
Bordür dikim
Balikesir region
Cypress tree
Epidemic
Sewing curbs
Insect
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sekendiz, O. A. (1990). ''Balıkesir yöresinde selvilerde görülen yeni bir salgın habercisi phloeosinus aubei perris ve geleceği ''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-4.
Özet: Bu böceğin Türkiye'de bulunduğu ve selvi türlerinde zararlı olduğu bilinmektedir. Selvi Balıkesir yöresinde mezarlık, park, bahçe, yol kenarı ve yeşil kuşak ağaçlamalarında ve rüzgar perdelerinde kullanılmaktadır. Bu alanlarda 1985-1989 döneminde P. aubei tahribatı görülmemiştir. Ancak 1990 Nisan'ından itibaren bazı bordür dikimlerinde ölüme varan epidemisi görülmüştür. Bu çalışmamızda epidemi nedenleri üzerinde durularak, geniş alanlara yayılmasını engelleyecek önlemler üzerinde tartışılmıştır.
It is known that this insect exists in Turkey, and it is harmful to cypresses species. In the vicinity of Balıkesir, the cypress in planted in cemeteries, parks and gardens, on the side of roads, round the city, and it serves as a wind screen. No mining by Phlosinus aubei was observed in these fields in our studies during 1985-1989 temıs. However, in some bordures, epidemic was observed, which resulted in deatlıs. In this study of ours, we dwelled on the causes of the epidemic and discussed the measures which will prevent it from apreading out across larger areas.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16964
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1990 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_1.pdf735.15 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons