Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16950
Title: Folklor ve edebiyatın karşılıklı olarak etkilenmeleri ve uyarlanmaları
Other Titles: Adaptacion and interaction of professional and folk literature
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Karadağ, Metin
Keywords: Folklor
Edebiyat
Folk literature
Folklorizm
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadağ, M. (1992). "Folklor ve edebiyatın karşılıklı olarak etkilenmeleri ve uyarlanmaları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 71-81.
Abstract: Edebiyat ve Folklor arasındaki sınırlar ve sınır noktalan bilim adamlarınca iyi bilinmesine rağmen, bu konunun açık bir biçimde ortaya konulmasında başanlı olunamamıştır. Örneğin geçen yüzyılda, folklor çalışmalarına yüksek kültürün elimine olmasıyla geriye kalan ürünler biçiminde özel bir bakış açısına sahip olanlar bile vardı. Diğer yandan "Folklorizm", "Folklorizasyon" ile folklorun içindeki devinmeyi (circulation) açıklayan hususlar, çok eskiden beri, ayrıntılarla ele alınmıştır. Bu çalışmada, folklor ve folklorizm ile Avrupa'daki folklor ve edebiyatın karşılıklı uyarlama ve birbirlerini etkileme konusundaki araştırılmalar sergilenecektir.
The frontiers of both literature and folklore, and the demarcation line between the two, have been recognized by many scholars, but what they have failed to do is to identify what it is that makes research in this field important. For example, even the last century, there were those who believed that the study of folklore from aparticular point of view represent an addition to the examination of the phenomena of the high culture. On the other hand the descriptive categories of the "circulation" from into folklore, and the concepts of "folklorization" and "folklorism" have for a long time been elaborated by folkloristis. In this study it will be begin to explain by attemping to give a definition of folklore, folklorism, adaptation and interaction of professional and folk literature in Europe.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16950
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1992 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_10.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons