Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16948
Başlık: Kast sistemini şekillendiren faktörler ve kast sisteminin kendisini yenilemesi
Diğer Başlıklar: Les facteurs formant le systeme de "kast" et renouvellement de ce systeme
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Ergüneş, Yalçın
Anahtar kelimeler: Kast sistemini
Hindistan toplum yapısını
le systeme de "Kast"
Les facteurs formant
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ergüneş, Y. (1992). "Kast sistemini şekillendiren faktörler ve kast sisteminin kendisini yenilemesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 51-56.
Özet: 2500 yıl önce Hindistan'da kurulan Kast sistemi, kapalı toplumsal gruplardan oluşur. Sistemin oluşmasında çeşitli faktörler rol oynamıştır. Ancak sistem değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak değişim göstererek bugünkü Hindistan toplum yapısını meydana getirmiştir.
Le systeme de Kast retabli a l'lnde il ya 2500 ans de nos jours, se forme de groupes des societes renfermees. Dans la formatian de ce systeme de differentes facteurs ant joue un rale. Mais ce systeme, se transformant, a cause des exigences de la societe moderne et developpee, a cede sa place a la societe de l'Inde d'aujaurd'hur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16948
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1992 Cilt 7 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_2_8.pdf1.25 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons