Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16942
Title: Elektriksel dirençli strain gaugelerde en uygun akım değeri
Other Titles: The optimum value of the current in electrical resistor strain gauge
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Aksel, A. Hikmet
Keywords: Elektriksel dirençli strain gaugelerde
Akım değeri
The optimum Value of the current
Electrical resistor
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksel, A. H. (1992). "Elektriksel dirençli strain gaugelerde en uygun akım değeri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 5-15.
Abstract: Stress ve strain ölçümü için kullanılan elektriksel dirençli strain gaugelerle ölçüm yapılırken ölçümde ha{aya neden olan en önemli etken sıcaklıktır. Burada ısınmaya neden olan etkenler ve bunlardan biri olan strain gaugeden geçen elektrik akımının en uygun değeri ile ilgili bir tartışma sözkonusu edilmektedir. En uygun değişkenleri içeren bir örnek gözönüne alındığında P elektriksel gücünün değeri 10-2 W ile 1 W arasında seçilirse SG02 ( sindal gürültü oranı) değerinin en uygun olduğu görülmektedir.
When we measure with electrical resistor strain gauge that is used for measuring stress and strain, the most important factor that causes errors on the measuring is the temperature. In here, there is a discussion about the factors that causes warning and from this ones the most appropriate value of electrical power P that is chosen 10-2 W and 1 W, when an example that comprehends the most appropriate parameter is considered, it's seen that SNR2 (signal noise rate) is most suitable one.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16942
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1992 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_2.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons