Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16941
Başlık: Çekirge salgınlarının halk edebiyatı ve yöresel halıcılık üzerindeki etkileri konusunda bazı düşünceler
Diğer Başlıklar: The effects of orthoptera species epidemic to the people literature and regional carpet-making
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
Sekendiz, Orhan A.
Ayhan, Aydın
Anahtar kelimeler: Çekirge salgınlarının
Halk edebiyatı
Yöresel halıcılık
Orthoptera species
Regional carpet-making
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sekendiz, O. A. ve Ayhan, A. (1992). "Çekirge salgınlarının halk edebiyatı ve yöresel halıcılık üzerindeki etkileri konusunda bazı düşünceler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-4.
Özet: Anadolu tarihinde zaman zaman çekirge salgınlarının neden olduğu kıtlık dönemleri vardır. Bazen bir felaket halini alan bu salgınlar tarım hatta halı üretimini bile etkilemiştir. Bu araştırmada konuyu anlatan yaygın bir şiir ile çekirge felaketinin büyüklüğünü gösteren çekirge desenli bir halıdan yola çıkarak uygulanan koruma yöntemi açıklanmaktadır.
There were epidemic pullulations and important damages of Orthoptera species in the Anatolian history. Some times agricultural production and handmaking carpets fabrications were affected catastrophic actions of epidemic pullulations. In this research some explicatory poems and carpet motifs were founded. Gouvernementally ordered protection methods were also discovered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16941
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1992 Cilt 7 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_2_1.pdf718.29 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons