Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16936
Title: Ankara İlinin buğday tarımı yapılan başlıca büyük toprak gruplarındaki amino asitleri azotu dağılımları
Other Titles: Distribution of amino acids in common wheat cultivated great soil groups in Ankara province
Authors: Bayındır, Mevlüt
Haktanır, Koray
Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Başkaya, H. Savaş
Keywords: Buğday tarımı
Topraktaki amino asitler
Great soil groups
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayındır, M. vd. (1991). "Ankara ilinin buğday tarımı yapılan başlıca büyük toprak gruplarındaki amino asitleri azotu dağılımları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-11.
Abstract: Bu araştmna Ankara ilinde yer alan başlıca büyük toprak gruplarına ait yüzey örneklerinde tüm amino asitleri azotu miktarlarını, bunların topraklanın toplam azot ve toplam amino asiti azotu kapsanılan içerisinde­ ki oranlarını belirlemek, toprakları bu değerler açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bunun için üzerinde buğday tanımı yapılan sekiz büyük toprak grubundan 0-20 cm derinlikten toprak örnekleri alınmış, örneklerde toplam azot, çeşitli amino asit azotu miktarları saptanmış ve topraklar birbirleri ile karşılaştırılmışlardır. Sonuçta toprakların toplam amino asiti azotu miktarlanmış toplam azot içerisindeki oranlan % 24.5-39.9 arasında bulunmuştur. Toprakları amino asit azotların toplam amino asit azotu içerisindeki oranlarına göre, birinci sıroda nötr-a.- amino asitlerinin ikinci sırada asidik -a.- amino asitlerinin, üçüncü sırada da bazik -a- amino asitlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Araştırışan toprakların toplanı asidik a-amino asit -N, toplam nötr -a- amino asit-N, toplam bazik-a-amino asit-N ve amino-N değerleri bakı­mından farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.
The objectives of this study were to determine mitrogen contents of amirıo acids in surface soil saniples which fit to common great soil groups in Ankara Province, and their proportional amowıts in total nitrojen and in total amino acid contents. For this purpose soil samples then from 0-20 cm depth of eight wheat cultivated great soil groups were analyzed for total nitragen and for variaus amino acid nitragen contents, comparing the soils. The relative total amino acid nitragen contents were fowid to be in between 24,5-39,9 percent. It was determined that neutral -a- amina acid proportions in total amina acid contents of the soils were the highest. Which were followed by acidic-a- amino acids and basic -a ­ amino acids, respectively. Total acidic-a- amina acid -N, total neutral - a ­ amino acid -N, total basic-a- amina acid N, and amino-N contents were different for each soil tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16936
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_1.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons