Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16933
Title: Necatibey Egitim Fakültesi örnegine göre bitirme ödeyinin ögrencinin istenilen düzeye ulaşmasındakı etkilerı
Other Titles: The impact of the graduation thesis on the student's achievement in accordance with the sample of Necatibey school of education
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Sekendiz, Orhan
Yarcı, Fikret
Keywords: Bitirme ödevleri
Proje ödevleri
Kimya
Biyoloji
Fizik
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sekendiz, O. ve Yarcı, F. (1988). "Necatibey Egitim Fakültesi örnegine göre bitirme ödeyinin ögrencinin istenilen düzeye ulaşmasındakı etkileri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-9.
Abstract: Bitirme ödevi birçok yüksek öğretim kurumunda yaptırılan ve öğrencinin istenilen düzeye ulaşmasını sağlayan ve belgeleyen bir çalışma olarak tarif edilir. N.E.F. Fen Bilimleri Eğitim program larında gerçekleştirilen 378 bitirme öde­vi düzenlediğimiz anket formuna göre incelenmiştir. Sonuçlar tablolar halinde su­nulmuştur. Gözlem, bulgu, literatür kullanma ve gösterme, tartışma gibi öğrencinin kat­kısını ve gerçek düzeyini ortaya koyacak önemli özelliklerin üzerinde yeterince du­ rulmadığı görülmüştür. Bitirme ödevinin, amacı doğrultusunda yapılması için gerekli bilgiler verilmeli ve diler önlemler alınmalıdır.
As was known, the graduation thesises can be defined as a kind of st udy which evalutes whether the realization of students achievement to the desired ex ­ tend in the ir studying field or not. The numbers of 378 graduation thesises have been examined with a survey type of research. The results have been introduced as tables. The autcomes of re­ search had shown that concluding results, the numbers of literature, observations and discussions related to the theseses were insufficient. Thus, same qualified ex­planations and knowledge must be given to the saphomores, from th ese perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16933
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_1.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons