Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16928
Title: Uludag Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Egitimi Bölümü ögrencilerinin bilişsel hazır bulunuşluk düzeyleri
Other Titles: Cognitive readiness of the students at the department of science education of Uludag University Necatibey Educatio Faculty
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.
Battal, Nevzat
Keywords: Bilişsel hazırbulunuşluk
Cognitive readiness
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Battal, N. (1991). "Uludag Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Egitimi Bölümü ögrencilerinin bilişsel hazır bulunuşluk düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 145-154.
Abstract: Bu araştırma ile, Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü; fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenliği Anabilim dallarındaki öğrencilerin bilişsel açıdan hazırbulunuşluk düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca, lise programlamıda yer alan; fizik, kimya, biyoloji ve ma­tematik derslerinin ünitelere göre, ilgili bronşlardaki öğrencilerin başarı yüzdeleri tesbit edilmiştir.
The purpose of this study was to determine the cognitive readiness of the students studying in the field of physics, chemistry Biology and Mathematics Teaching at the Department of Science Educa­tion of Uludağ University Necatibey Education Faculty. In addition, according to the same branches of high school curri­cula the scholastic achivement of the students were also determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16928
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_18.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons