Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16924
Başlık: Yunus Emre insan sevgisinin boyutları
Diğer Başlıklar: The dimensions of humanisme in the poetry of Yunus Emre
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Karadağ, Metin
Anahtar kelimeler: Türk halk şiiri
Yunus Emre
The poetry
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karadağ, M. (1991). "Yunus Emre insan sevgisinin boyutları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2),113-123.
Özet: Türk Halk Şiiri'nin en önemli isiminlerinden biri olan Yunuss Emre, insancıl şiirleri ile evrensel bir üne kavuşmuştur. Yunus, bir banş, dost­luk ve eşitlik şairidir. O'nun şiirleri tüm dünya için de dostluk ve hu zur kaynağıdır.
Yunus Emre, one of the most important poet in the Turkish folk-poetry have universalfame because of his humanity poems. He has quite a few poets about peace, friendship and equality. His poems are source of the humanity and presence for all the world.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16924
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1991 Cilt 6 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_2_14.pdf1.89 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons