Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16917
Title: The role and effects of elementary environmental education and environmental consciousness during globalization in Turkey
Other Titles: Küreselleşme sürecinde Türkiye'de ilköğretim düzeyinde çevre eğitimi ve çevre bilincinin rol ve etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Atasoy, Emin
Yüksel, Sedat
Keywords: İlköğretim
Türkiye
Çevre eğitimi
Küreselleşme
Fen bilgisi programı
Sosyal bilgiler programı
Elementary education
Turkey
Environmental education
Globalization
Science curriculum
Social studies curriculum
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. ve Yüksel, S. (2006). "The role and effects of elementary environmental education and environmental consciousness during globalization in Turkey". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 7, 67-80.
Abstract: While seeking solutions for environmental problems and trying to find a way out of environmental crisis, there is an increasing need for world citizens having environmental and ecological consciousness. In this respect, environmental education is becoming more important in order to deal with environmental problems. After determining-conceptual frame of globalization, the relationship between globalization=education and globalization-environmental education are examined in this study. In the next step, the current situation of environmental education and its effects on helping students having an environmental consciousness are explained. The role and effects of environmental education on eco-individuals having moral values about environment, sensitive to ecological issues, and aware of ecological problems are examined in the perspective of globalization. In addition, the current curricula were analyzed according to globalization and environmental education in Turkey.
Çevre Çevresel krizden çıkış ve çevre sorunlarına çözüm aranırken, ekolojik ve çevre bilinci yüksek dünya vatandaşlarına her zamandan çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda çevre sorunlarının çözümünde, çevre eğitiminin üstlendiği görev giderek artmaktadır. Bu çalışmada küreselleşmenin kavramsal çerçevesi belirlendikten sonra, küreselleşme - eğitim ve küreselleşme - ile çevre eğitimi ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonraki aşamasında, Türkiye'deki ilköğretim programlarında çevre eğitimine ilişkin olarak öğrencilere kazandırılacak içerik ve bu içeriğin öğrencilerde çevre bilinci oluşturmadaki etkisi açıklanmıştır. Çevre bilinci, çevre ahlâkı ve çevre duyarlılığı yüksek ekobireyler yetiştirmede çevre eğitiminin rol ve etkileri, küreselleşme penceresinden irdelenmiştir. Ayrıca, Türkiye'deki mevcut ilköğretim programları küreselleşme ve çevre eğitimi açısından analiz edilmiştir.
Description: This paper presented at the International Scientific Conference "Global Changes and Regiopnal Challenges" St. Kliment Ohridski University of Sofia. 28-29 April 2006, Sofia, Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16917
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2006 Güz Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_7_7.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons