Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1689
Title: Çeltiğin sıcak hava akımı ile kurutulmasında işletim parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of paddy operating parameters in hot air flow
Authors: Işık, Eşref
Erdoğan, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çeltik
Kurutma hızı
Enerji tüketimi
Kurutma maliyeti
Paddy
Drying rate
Energy consumption
Drying cost
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, H. (2015). Çeltiğin sıcak hava akımı ile kurutulmasında işletim parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeltiğin sıcak hava akımı ile kurutulmasında işletim parametreleri belirlenmiştir. Denemeler, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen ve proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Eşref IŞIK' ın yaptığı UAP-Z-2009/15 nolu proje kapsamında imal edilen ve Biyosistem Mühendisliği Bölümü "Kurutma-Soğutma ve Biyolojik Materyal" isimli laboratuvarda bulunan "Sıcak Hava Kurutma Düzeneği'nde yapılmıştır. Denemeler, 1 m/s sabit hava çıkış hızında dört farklı sıcaklık değerinde (50 °C, 60 °C, 70 °C ve 80 °C), %24 yaş baz (y.b.) nemden çeltik için güvenli depolama nemi olan %14 nem değerine ininceye kadar kurutma yapılmıştır. Dört farklı sıcaklık değerinde gerçekleştirilen denemelerde kurutma hızı, çimlenme oranı, enerji tüketimi, kurutma özellikleri ve maliyet gibi parametreler belirlenmiştir. Sonuç olarak, kurutma süresi, enerji tüketimi ve maliyet açısından en iyi sonuçlar 80 °C sıcaklık uygulaması ile elde edilirken çimlenme hızı ve çimlenme gücü açısından en iyi sonuçlar 50 °C sıcaklık değerindeki uygulama ile elde edilmiştir.
In this study, drying parameters of paddy were determined in hot-air drying. Experiments have been performed in " the hot air drying mechanism " which was manufactured as a part of the project UAP-Z-2009/15 whose coordinator was Assoc. Prof. Dr. Eşref IŞIK and which is at the " drying-cooling and biological materials laboratory " and was supported by Uludag University Scientific Research Project Institute. The experiments were made at 1 m/s stable air exit speed at different temperatures (50 °C, 60 °C, 70 °C and 80 °C) and for moisture losses from %24 wet basis (w.b.) to %14 which is security storing humidity scale for paddy. Drying rate, germinating power, energy consumption, drying characteristic and cost parameters were determinated for four different temperatures. In conclusion, the best results of drying time, energy consumption and cost parameters were obtained at the 80 °C. On the other hand, germinating speed and vigor had the best results at 50 °C drying.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1689
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426009.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons