Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1688
Title: Pazarlamada artırılmış gerçeklik ve karekod teknolojileri: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknoloji algılamaları üzerine bir alan araştırması
Other Titles: Augmented reality and QR code applications in marketing: A field research on consumers augmented reality technology perceptions
Authors: Özdemir, Erkan
Bilici, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Artırılmış gerçeklik
Genişletilmiş gerçeklik
Zenginleştirilmiş gerçeklik
Karekod
Teknolojiyle pazarlama
Augmented reality
QR code
Marketing via tecnology
Issue Date: 9-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilici, F. (2015). Pazarlamada artırılmış gerçeklik ve karekod teknolojileri: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknoloji algılamaları üzerine bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Artırılmış gerçeklik, 1990'lı yıllardan günümüze teknolojinin de gelişmesiyle değişip ilerleme kaydederek 2000'li yıllarda nihai tüketiciye ulaşmıştır. Bu tez artırılmış gerçeklik ve güncel kullanımları konusunda çalışmayı düşünenler için bir rehber olmayı, pazarlama alanında ve pazarlama dışı kullanım alanlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarının durumunu, güncel kullanımları ve tüketicilerin artırılmış gerçekliğe yönelik algı düzeyleri ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir. Tez, artırılmış gerçeklik teknolojisinin, projelerinin ve uygulamalarının nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi vermektedir. Artırılmış gerçekliğin uygulama alanlarını, kullanım alanlarını, sektörlere göre gelişimini ve kullanım biçimlerini özetlemektedir. Tezin uygulama kısmında Bursa ilinde lisansüstü eğitim gören 287 öğrenciye anket yapılmış olup. Anket sonuçları faktör analizi ve bağımsız iki örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir. Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine olan algılarını etkileyen 5 faktör olduğu belirlenmiştir. Özetle bu çalışma, artırılmış gerçekliğin kullanım alanlarını ve pazarlama alanında da nihai tüketiciye nasıl ulaştığını belirterek, ilerleyen dönemlerde hayatımızın birçok alanında yer alması muhtemel olan artırılmış gerçekliğin kullanım alanlarını anlatmakta, tüketicilerin algıların belirleyen faktörleri belirtmekte ve artırılmış gerçekliğin pazarlamada kullanımı alanında bir rehber kaynak olmayı amaçlamakta ve geleceğin pazarlama anlayışına ışık tutmayı hedeflemektedir.
Augmented reality has changed and improved by developing technology 1990 to date and reached to ultimate consumer in 2000s. This study aims at being a guide for those considering study about augmented reality and its current usage and covering all the bases of augmented reality applications in usage of marketing and nonmarketing fields. In additon to this, it aims at informing about current usage of augmented reality in daily life and the perceptions levels of consumers about augmented reality. This study comprises the knowledges of how augmented reality technology, projects and applications work. Besides, it gives information and summarizes about the application areas of augmented reality, its areas of usage, progress based on sectors and the utilization manners of augmented reality. In this study, the survey has ben made towards 287 postgraduates in Bursa and the results of survey has been analyzed with factor analysis and paired two sample t test in SPSS. As a conclusion, five factors that affected the perceptions of consumers about augemnted reality has been determined. In sum, this study aims at specifying usage areas of augmented reality and reching this technology to ultimate consumer. In the meantime, this study expresses the augmented reality which is likely to take place in many areas of our lives in the future the factors that affected the perceptions of counsumer about augmented reality. After all, one of the purposes of this study is that being guide about usage field of augmented reality in marketing and it aims at illimunating the marketing concept of future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1688
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427314.pdf5.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons