Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16871
Başlık: Labiatae family as medicinal plants from Balıkesir district in Turkey
Diğer Başlıklar: Türkiye'de Balıkesir yöresinde Labiatae familyasının tıbbi bitkileri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Tümen, Gülendam
Anahtar kelimeler: Labiatae family
Turkey
Labiatae familyası
Balıkesir
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tümen, G. (1989). "Labiatae family as medicinal plants from Balikesir district in Turkey". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 7-12.
Özet: In this study, forty villages in the province of Balıkesir were look into and the informants were interviewed. Finally 22 Labiatae plants, exclusively used in this area, has been enlisted on this subject.
Bu çalışmada, Balıkesir il sınırları içinde yaklaşık 40 köye gidilerek, kişilerle anket yapıldı. Sonunda 22 tane Labiatae familyasına ait türün değişik hastalıklarda kullanıldığı tesbit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16871
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1989 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_2.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons