Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16870
Title: Muhteşem Süleyman'ın muhteşem şairliği
Other Titles: The extraordinary poetical writing of Suleyman the Magnificient
Authors: Uludağ Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Ak, Coşkun
Keywords: Muhteşem Süleyman
Divan şiiri
Tarih
Muhibbi
Suleyman the Magnificient
Divan poetry
History
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, C. (1987). “Muhteşem Süleyman'ın muhteşem şairliği”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 13-21.
Abstract: Bu incelemede, büyük padişahın "Muhteşem" sayılan tarihi kişiliği yanında . yine "Muhteşem" diyebileceğimiz edebi kişiliği yansıtılmak istenmiştir. Muhibbi mahlasiyle şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman, Türk Divan şiirine birbirinden güzel, eşsiz ve ebedi mısralar kazandıran bir şair olduğu kadar, divan şairleri içerisinde en çok şiir yazan şairlerinde başında gelmektedir (3000 civarında şiiri vardır) . Bu şiirler incelendiğinde; padişahın sürdüğü saltanatın yüceliği, savaş ve zaferlerinin bolluğu ile bütün dünyayı tir tir titreten kudreti yanında, onun ince duygulu, engin gönüllü, sevgili huzurunda cihan padişahlığını bile hiçe sayan, son derece duygusal bir ruha sahip olduğu görülecektir.
In this study it was aimed at exposing the extraordinary literary personality ot the great Sultan whose great historical personality is considered as magnificient. Sultan Suleyman the Lawgiver who had written poems under the disguised name "Muhibbi" has vontributed to the Divan Poetry with hiı beautiful, excellent and wellknown literary lines of poems. As the writer of about 3000 poems he comes first among the poets, who howe written numerous poems, of the above named school of poetry. As the poems of the Sultan were studied carefully one will readily notice that he was sensitive, generous and so humble as to disregard the world's sovereignity in the presence of his sweetheart which seems quite contradictory to the Sultan's strong and conceited personality as the product of his lofty sovereignity, numerous battles and victories as well as his powerfull character.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16870
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_3.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons