Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16868
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-01T08:25:58Z-
dc.date.available2021-03-01T08:25:58Z-
dc.date.issued1989-
dc.identifier.citationSekendiz, O. (1989). "Çam solgunluk Nematodu Bursaphelenchus Xylophllus (NEMATODA-APHELENCHİDAE)'nin Türkiye koşullarında yayılma olasılığı üzerinde ön araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-6.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16868-
dc.description.abstractÇam solgunluk nematodu, Bursaphelenchus xylophilus ilk olarak 1905 tarihinde Japonya'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra hastalık A.B.D. yayılmıştır. Yayıldığı alanlarda önemli zararlar yapmaktadır. Avrupa'ya kağıt fabrikalarına gönderilen yongalarla gittiği zannedilmektedir. Bu nematodun Avrupa'da yayılmasında önemli rol oynayan böcek türlerinden ve zararlı olduğu ağaçlardan bazıları Türkiye'de doğal olarak bulunmaktadır. Yayılmasında önemli rol oynadığı anlaşılan yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi klimatik koşullar bazı bölgelerimizdeki koşullara uymaktadır. Bu nedenlerle, bulaşma olasılığı göz önüne alınmış ve bazı yörelerimizden alınan örneklerde aranmıştı Öte yandan semptomları, biyolojisi ile koruma ve savaş yöntemleri üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda-Aphelenc hidae) has been seen, firstly, in Japan, in 1905. Later these pests has expanded to the U.S. As is known, these have been an important pathogen and has caused great amount of damages wherever they have been. It has been thought that the pine wood nematode have been carried to Europe by wood chips. Some insects, which have active role to carry nematodes has been living in Turkey, too. The climatic factors such as heat and aridity are effective the nematod to be spreat out. The species of pine are damaged by this nematod have been found in our country. Though some districts have been searched in this research, they were not runned into, Beside those, the probability of smear and the methods of protection and struggle are being focused.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNematodutr_TR
dc.subjectBursaphelenchustr_TR
dc.titleÇam solgunluk Nematodu Bursaphelenchus Xylophllus (NEMATODA-APHELENCHİDAE)'nin Türkiye koşullarında yayılma olasılığı üzerinde ön araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeThe probabilite of expension of pine wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus-Nematoda-Aphelenchidae) in Turkey conditionsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage6tr_TR
dc.identifier.volume4tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorSekendiz, Orhan-
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_1.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons