Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16868
Başlık: Çam solgunluk Nematodu Bursaphelenchus Xylophllus (NEMATODA-APHELENCHİDAE)'nin Türkiye koşullarında yayılma olasılığı üzerinde ön araştırmalar
Diğer Başlıklar: The probabilite of expension of pine wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus-Nematoda-Aphelenchidae) in Turkey conditions
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Sekendiz, Orhan
Anahtar kelimeler: Nematodu
Bursaphelenchus
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sekendiz, O. (1989). "Çam solgunluk Nematodu Bursaphelenchus Xylophllus (NEMATODA-APHELENCHİDAE)'nin Türkiye koşullarında yayılma olasılığı üzerinde ön araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-6.
Özet: Çam solgunluk nematodu, Bursaphelenchus xylophilus ilk olarak 1905 tarihinde Japonya'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra hastalık A.B.D. yayılmıştır. Yayıldığı alanlarda önemli zararlar yapmaktadır. Avrupa'ya kağıt fabrikalarına gönderilen yongalarla gittiği zannedilmektedir. Bu nematodun Avrupa'da yayılmasında önemli rol oynayan böcek türlerinden ve zararlı olduğu ağaçlardan bazıları Türkiye'de doğal olarak bulunmaktadır. Yayılmasında önemli rol oynadığı anlaşılan yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi klimatik koşullar bazı bölgelerimizdeki koşullara uymaktadır. Bu nedenlerle, bulaşma olasılığı göz önüne alınmış ve bazı yörelerimizden alınan örneklerde aranmıştı Öte yandan semptomları, biyolojisi ile koruma ve savaş yöntemleri üzerinde durulmuştur.
The pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda-Aphelenc hidae) has been seen, firstly, in Japan, in 1905. Later these pests has expanded to the U.S. As is known, these have been an important pathogen and has caused great amount of damages wherever they have been. It has been thought that the pine wood nematode have been carried to Europe by wood chips. Some insects, which have active role to carry nematodes has been living in Turkey, too. The climatic factors such as heat and aridity are effective the nematod to be spreat out. The species of pine are damaged by this nematod have been found in our country. Though some districts have been searched in this research, they were not runned into, Beside those, the probability of smear and the methods of protection and struggle are being focused.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16868
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1989 Cilt 4 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_2_1.pdf1.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons