Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16858
Title: Spor sosyolojisinin bir bilim olarak değerlendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Anar, Suat
Keywords: Spor sosyolojisi
Bilim
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anar, S. (1989). "Spor sosyolojisinin bir bilim olarak değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 137-143.
Abstract: Bu makalede, günümüzün özelliği olan uzmanlaşma nedeniyle sosyolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan ve geçmişi itibariyle oldukça yeni bir bilim olan spor sosyolojisi ele alınmaktadır. Özellikle spor sosyolojisi ile sosyoloji arasındaki ilişkiler üzerinde durulmakta, sosyolojinin genel karakteristiklerinin spor sosyolojisinde nasıl yer aldığı incelenmekte ve spor sosyolojisinin günümüzdeki durumu değerlendirilmektedir.
In this article, sport sociology has been being looked into as a subdiscipline of general sociology and a very new science in the academic arena. Thus, the relationships between the sport sociology and general sociology has been evaluated from the perspectives of common characteristics. In addition to those, sport socio logy's place in the scientific arena has been being reevaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16858
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_15.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons