Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16826
Title: The role of closed morality in achieving rational communication: The possibility of rational communication within Bergson's non-rationalist morality
Other Titles: Akılcı iletişime ulaşmada kapalı ahlakın rolü: Bergson'un akılcı-olmayan ahlakında akılcı i̇letişimin olanaklılığı
Authors: Taşdelen, Demet Kurtoğlu
Keywords: Bergson
Closed morality
Closed society
Open morality
Open society
Rational communication
Human communication
Kapalı ahlak
Kapalı toplum
Açık ahlak
Açık toplum
Akılcı iletişim
İnsancıl iletişim
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşdelen, D. K. (2008). “The role of closed morality in achieving rational communication: The possibility of rational communication within Bergson's non-rationalist morality”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 10, 71-82.
Abstract: Based on Bergson's The Two Sources of Morality and Religion, the paper attempts to investigate the role of closed morality in the achievement of rational communication. The claim is made that closed morality does not only have a destructive side but also a constructive side that may be present in achieving rational communication. Considering Bergson's ideas about the plane of intellectuality, the author intends to find a place for rational communication within Bergson's non-rational ist morality. Founded on the fact that closed morality and open morality are extreme limits and therefore cannot be found in a society in their pure form, the author claims that rational communication can be present in the transition stage between the closed soul and the open soul.
Bu makale Bergson'un Ahlak ile Dinin İki Kaynağı adlı eserini temel alarak akılcı iletişime ulaşmada kapalı ahlakın rolünü araştırıyor. Kapalı ahlakın yalnızca yıkıcı bir tarafının değil aynı zamanda yapıcı bir tarafının da olduğu ve bu yapıcı tarafın akılcı iletişime ulaşmada ortaya çıkabileceği savunuluyor. Yazar, Bergson'un zihinsellik düzlemi ile ilgili fikirlerinden yola çıkarak Bergson'un akılcı-olmayan ahlakında akılcı iletişime bir yer bulmaya çalışıyor. Kapalı ahlak ve açık ahlakın uç sınırlar olduğu ve dolayısıyla hiçbir toplumda saf halleriyle bulunamayacağı gerçeğinden hareketle yazar akılcı iletişimin kapalı ruh ve açık ruh arasındaki geçiş aşamasında bulunabileceğini iddia ediyor.
Description: This paper is an enlarged and developed version of the paper that was presented in the 17th International Conference of Philosophy, in Samos, Greece. I would like to take this as an opportunity to thank John Michael McGuire for discussing with me some of the ideas in this paper. I benefıted greatly from his remarks and accordingly revised the paper. 1 also thank the referees of Kaygı for their invaluable comments. (Bu makale, Yunanistan'ın Samos kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Felsefe Konferansı'nda sunulan makalenin büyütülmüş ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Bunu, bu makaledeki bazı fikirleri benimle tartıştığı için John Michael McGuire'a teşekkür etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek isterim. Onun sözlerinden çok faydalandım ve buna göre makaleyi revize ettim. Kaygı hakemlerine de değerli yorumları için teşekkür ederim.)
URI: http://hdl.handle.net/11452/16826
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2008 Bahar Sayı 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_10_8.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons