Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1680
Title: Türkiye'deki geleneksel ahşap yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemlerin irdelenmesi ve Bursa örneği
Other Titles: Research on structural systems of traditional
Authors: Bağbancı, Bilal
Saydamer, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Taşıyıcı sistem
Geleneksel ahşap evler
Deprem
Carrier system
Traditional wooden houses
Earthquake
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saydamer, A. (2014). Türkiye'deki geleneksel ahşap yapılarda kullanılan taşıyıcı sistemlerin irdelenmesi ve Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de ahşap taşıyıcı sistemeler yakın bir zamana kadar yaygın bir şekilde görülmesine rağmen, özellikle betonarme ve çelik yapım tekniklerinin yaygınlaşması sonucunda ahşap yapı üretiminde bir düşüş yaşanmış ve yapı sahibi olmak isteyenler bu süre içinde genellikle tercihlerini betonarme yapılardan yana kullanmışlardır. Hâlbuki ahşap yüzyıllardır kullanılan en eski yapı malzemelerinden biridir. Ayrıca çevre ve sağlık konusunda optimum değerlerle yanıt verebilen bir malzemedir. Ahşap yapım sistemi, konutların daha büyük ve ferah olmalarına olanak vermesi, kısa sürede inşa edilebilir olması ve depreme daha çok dayanabilmesi nedeniyle Anadolu konut mimarisinde tercih edilmiştir. Bu çalışma ile ahşap yapım sisteminin günümüz yapı üretiminde daha çok yer edinmesine katkı sağlanması umulmaktadır.
Although building production with timber construction systems is a common production method until recently, due to the emerge and development of reinforced concrete and steel production techniques, production of timber construction systems decrease and people who want to own their buildings, have preferred having structures made of reinforced concrete. Whereas wood is one of the oldest building materials which is used for centuries. In addiction to this, it is a material which is suitable at greatest rate, from environmental and health points of views. Timber construction is preferred in Anatolian architecture due to the reasons that it permits to larger and spacious houses, building constructions achieved in a short time and it resists much more strongly to earthquakes. In this study, the production of wooden construction system is hoped to contribute more space in the present structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1680
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373836.pdf6.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons