Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1678
Title: Bursa Mustafakemalpaşa koşullarında farklı ekim zamanlarının kışlık kolza çeşitlerinde verim ve bazı verim unsurları üzerine olan etkileri
Other Titles: The effect of different sowing time on the yield and yield components in winter rapeseed varieties under Bursa, Mustafakemalpaşa conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu.
Öz, Mehmet
Keywords: Kolza
Ekim zamanı
Verim ve verim unsurları
Rape
Sowing time
Yield and yield components
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, M. (2002). "Bursa Mustafakemalpaşa koşullarında farklı ekim zamanlarının kışlık kolza çeşitlerinde verim ve bazı verim unsurları üzerine olan etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-13.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Mustafakemalpaşa koşullarında farklı ekim zamanlarının kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisini ortaya koyabilmek ve en uygun ekim zamanını saptamak amacıyla yürütülmüştür. Denemeler 1999-2001 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Uygulama Tarlasında yapılmıştır. Araştırmada iki kışlık kolza çeşidi (Coctail ve Bristol) ve 3 farklı ekim zamanı (15 Ekim, 01 Kasım ve 15 Kasım) denenmiştir. İki yılın ortalaması sonuçlara göre, ekim zamanları incelenen tüm komponentleri önemli düzeyde etkilemiştir. Çeşitler arasında ise bitki boyu, yan dal sayısı ve bitkide harnup sayısı bakımından farklılıklar önemli, harnupta tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi yönünden farklılıkların önemsiz olduğu saptanmıştır. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, ekim zamanındaki gecikme ile tohum verimi ve verim komponentleri önemli ölçüde etkilenmiştir. 15 Ekim tarihine göre 1 Kasım ve 15 Kasım ekimlerinde tohum verimleri sırasıyla %24 ve %52 oranında düşmüştür.
This research was carried out to determine the most suitable sowing time and the effects of different sowing times on the yield and yield components of some winter rapeseed varieties under Mustafakemalpaşa, Bursa conditions. The research was conducted to 1999 and 2001 years at the experimental fields of the Mustafakemalpaşa Vocational School, University of Uludağ. Two winter rapeseed varietes and three different sowing times were tested in the experiment. According to the results, all the characters were significantly affected by the sowing times. It was found that there were no significant differences between cultivars in terms of number of seed per pod, 1000 seed weight and seed yield while differences between varieties in terms of plant height, number of branches and pod number per plant were significant. According to the two-years results, seed yield and yield components are significantly affected by the sowing time being delayed. 1 November and 15 November sowing times reduced the seed yield about 24%, respectively as compared with 15 October sowing time.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153943
http://hdl.handle.net/11452/1678
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_1.pdf212.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons