Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16778
Title: Nümerik çözümlerde majonantların genelleştirilmesi
Other Titles: Generalization of the majorants in numerical solutions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Soydan, Hasan
Keywords: Nümerik çözümler
Numerical solutions
Majonant
Majorants
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soydan, H. (1991). "Nümerik çözümlerde majonantların genelleştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 13-18.
Abstract: Dahlguist z', u'nun majorantı ve AzEP için L1z ≤ Lz ≤ L2z oluyorsa, |Lu - (L1u + L2u/2| ≤ (L2z' - L1z')/2 olduğunu bir lemma ile göstermiş ve AzeP için Lz ≥ 0 ise |Lu| ≤ Lz' olduğunu da Lemmanın sonucu olarak vermiştir.
Dahlguist has shown that it's |Lu - (L1u + L2u/2| ≤ (L2z' - L1z')/2 with a lemma, if z' is the majorant of u and it's L1z ≤ Lz ≤ L2z for AzEP, and he has also given that it's |Lu| ≤ Lz' if it is Lz ≥ 0 for AzEP, as a result of lemma.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16778
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_2.pdf665.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons