Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16773
Title: Dilthey'in insani/tinsel dünyada Shakespeare'i konumlandırması ve unutulan tarihselliği oluşturma çabasına bir örnek olarak Macbeth
Other Titles: Dilthey's placement of Shakespeare in the human world and Macbeth as an exemplary for an effort to form the forgotten historicism
Authors: Taşdelen, Demet Kurtoğlu
Keywords: Shakespeare
Kapalı ahlak
Bergson
Macbeth
Dilthey
Edebi metinler
Tarihsellik
Kapalı toplum
Closed morality
Closed society
Dilthey
Literary works
Historicism
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşdelen, D. K. (2007). "Dilthey'in insani/tinsel dünyada Shakespeare'i konumlandırması ve unutulan tarihselliği oluşturma çabasına bir örnek olarak Macbeth". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8, 115-127.
Abstract: Felsefe tarihine baktığımızda birçok felsefecinin edebi metinlerden birçok şekilde yararlandıklarını görürüz. Shakespeare'in eserleri ve bu eserlerden bir tanesi olarak Macbeth de, felsefecilerin düşüncelerinin somutlaşabilmesinde kullanılmıştır. Bu makalede Dilthey'in düşüncelerinde Shakespeare'in genel olarak nasıl yorumlandığı üzerinde durulacaktır. Dilthey'in insani/tinsel dünyada Shakespeare konumlandırmasından yola çıkılarak bu konumlandırma belirli kavramlar çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır. Örnek oluşturması açısından veri geldiğinde Macbeth'in bu kavramlar çerçevesinde nasıl yorumlayabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Dilthey'a göre Shakespeare'in eserlerinde toplum konu edinilmez ve karakterler de toplum tarafından belirlenmez. Bu durum Shakespeare'in eserlerinde tarihselliğin olmadığına yeterli sebebi oluşturur. Bu sebeple karakterlerin içinde bulunduğu toplum okuyucu tarafından ancak dolaylı olarak çıkartılabilir. İşte bu dolaylı çıkarıma örnek olabilmesi açısından Macbeth Bergson'un kapalı toplum ve kapalı ahlak kavramlarından yola çıkılarak da araştırılacaktır. Böylesi bir deneme Macbeth'e tam olarak bir tarihsellik kazandıracak olmasa da en azından bu eserde aslında orada olan ancak üstü kapalı olan toplumun ortak değerlerini. karakterlerin eylemlerinin topluma bağlı olabilecek olası sebeplerini anlamamıza az da olsa yardımcı olabilecektir.
When we look at the history of philosophy we see that many philosophers made use of the literary works Shakespeare's dramas and Macbeth as one of them have been used by philosophers in the concretization of their thoughts. This paper aims at showing how Shakespeare was interpreted generally in Dilthey's thoughts. Moving from Dilthey's placement of Shakespeared in the human world, this placement will be explicated in the light of certain concepts. In order to form an example, the way Macbeth can be interpreted in the light of these concepts will tried to be demonstrated. According to Dilthey, society is not a subject matter in Shakespeare's plays and characters are not determined by society. This constitutes sullicient reason for the inexistence of historicism in Shakespeare's plays. That is the reason why the society the characters live in can only be deduced indirectly by the reader. In order to be an example of this indirect deduction, Macbeth will also be explored in the light of Bergson's concepts closed society and closed morality. Such a trial will not bring a historicism to Macbeth completely. Nevertheless, this will help us in understanding the common values of the society which is there implicitly and in understanding the possible reasons of the actions of the characters dependent on society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16773
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2007 Bahar Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_8_10.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons