Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16699
Title: The cartesian man; The hybrid entity emerging from an intimate unification of the mind and body
Other Titles: Kartezyen insanı: Ruh (Akıl) ve bedenin yakın ilişkisinden doğan melez varlık
Authors: Yaldır, Hülya
Keywords: Descartes
Substantial union ve primitive notions
Mind
Body
Descartes
Tözsel birlik ve birincil kavramlar
Beden
Zihin
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaldır, H. (2007). "The cartesian man; The hybrid entity emerging from an intimate unification of the mind and body". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8, 9-23.
Abstract: The term "Cartesian dualism' is commonly used to lump together all forms of "consciousnesses under the single category of the mental. Alongside thought and extension, modern interpreters of the Cartesian philosophy have often inclined to disregard Descartes presentation of a third category, the category of sensation and imagination. However, Descartes' philosophy of mind strongly points out a threefold distinction instead of a simple duality. In this article, after a brief chronological survey of the Cartesian theory of the mind-body union, I try to argue against the alleged inconsistency of Descartes' view and the supposed unintelligibility of his doctrine of the three primitive notions, namely, mind, body, and their union.
"Kartezyen ikicilik" terimi genellikle tüm bilinç formlarını tek bir zihin ya da bilinç kategorisi altında toplamak için kullanılmıştır. Düşünce ve uzamın yanısıra, Kartezyen felsefesinin çağdaş yorumcular Descartes'in ortaya attiği veya tanıttığı hayalgücü ve duyum kategorisi olarak adlandırılan üçüncü bir kategoriyi sıklıkla göz ardı etmektedirler. Halbuki, Descartes'in zihin felsefesi basit bir ikilik yerine üçlü bir ayırma işaret eder. Bu makalede, Kartezyen ruh-beden birliği kuramının kısa bir kronolojik araştırmasını yaptıktan sonra, Descartes'in görüşünde iddia edilen tutarsızlık ve onun üç birincil kavramlar, akıl, beden ve onların birleşimi doktrininde varsayılan anlaşılamazlığına karşı (filozofun bu konudaki orijinal ve dikkate değer yönlerini) tartışmaya çalışacağım.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16699
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2007 Bahar Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_8_1.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons