Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1662
Title: İhsan Deniz’in şiir poetikası
Other Titles: Poetics of İhsan Deniz
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Kaplan, Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: İhsan Deniz
Poetics
Poetika
Şair
Şiir
1980’ler şiiri
Metafizik
Estetik
Trajik
Dil
Poet
Poetry
1980’s poem
Transcendental
Aesthetic
Tragedy
Language
Issue Date: 14-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaplan, M. (2019). İhsan Deniz’in şiir poetikası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İhsan Deniz, 1980 Dönemi şairlerinden biridir. Metafizik şiir anlayışının Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki en önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde aşk, ölüm, yalnızlık, şehir insanın sancıları ve arayış gibi temler başlıca yer alır. Bu tezde İhsan Deniz’in şiirlerinin poetikası, metafizik şiir bağlamında ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde poetikanın ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze değin yaşadığı değişim ve gelişim ele alınmıştır. Tezin ikinci bölümünde 1980 dönemi şiir anlayışına ışık tutulmuştur. Tezin üçüncü bölümü, İhsan Deniz’in hayatının anlatımı ile başlayıp yetişmesinde emeği olan dergiler ve kendi poetik metinleri incelenmiştir. Tez, Türk şiirinin son zamanlardaki dönemine ve İhsan Deniz’in şiirine ışık tutma hüviyeti taşımaktadır.
İhsan Deniz is a poet of 1980s and is one of the most important representatives of metaphysical poetry in the Republican period. His poems mainly covers themes such as love, death, loneliness, pains stemming from urbanization and quest. This thesis approaches İhsan Deniz’s poems from a metaphysical poetic perspective. The first chapter of thesis deals with the change and development of poetry from the first period to current days. The second chapter of the thesis focuses on poetic understanding of 1980s. The third chapter starts with the life of İhsan Deniz and investigates periodicals and his own poetic texts that contributed his development. This thesis aims to shed light on the late period of Turkish poetics and İhsan Deniz’s poems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1662
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257698.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons