Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16597
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-22T11:34:20Z-
dc.date.available2021-02-22T11:34:20Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationÇetin, B. ve Koyuncu, M. (1991). ''Bursa ili merkez ilçesi entansif süt sığırcılığı üretim faaliyetinde işgücü kullanım düzeylerinin saptanması''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-38.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16597-
dc.description.abstractBu araştırmada, Bursa ili merkez ilçesinde entansif süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde, süt inekçiliği üretim faaliyetinde çeşitli işlemler için kullanılan işgücü miktarı EİB cinsinden inek üretim ünitesi (birimi) esas alınarak hesaplanmaya çalışılmıştır. İncelenen işletmelerde hayvan varlığı BBHB cinsinden 1. grup (510 ineğe sahip) işletmelerde 9,32 iken, 2. grup işletmelerde 29, 94'dür. 1. grup işletmelerde BBHB başına 0,70 dekar, 2. grup işletmelerde ise 1,01 dekar yem bitkileri arazisi düşmektedir. İşletmeler ortalamasında üretim ünitesi başına. 45,51 dak/gün erkek gücü sarfiyatı olduğu saptanmıştır. Söz konusu değer 1. grup işletmelerde 48,09 dak/günlük miktarıyla, 2. grup işletmelere nazaran (41,35 dak/gün) daha yüksek bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the amount of labour required in different chores of dairy cattle enterprise was estimated as man power unit per one cow unit in the intensive dairy cattle farms, Bursa Province. The amount of animal as cow equivalent in the farms studied was found 9,32 for the first group of farms which has 5-10 cows, while it was 29,94 in the second group which has more than 10 cows.The acreage of land devoted to fodder crops was determined as 0,70 and 1,01 decares per cow equivalent the first and second groups farms respectively. The amount of labour used was estimated 45.51 man minutes per day as an average of all enterprises investigated while it was 4&09 in the first, and 41.35 in the seeand group.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectEntansif Süttr_TR
dc.subjectSığırcılık üretimitr_TR
dc.subjectİnektr_TR
dc.subjectCowen_US
dc.subjectIntensive milken_US
dc.subjectCattle productionen_US
dc.titleBursa ili merkez ilçesi entansif süt sığırcılığı üretim faaliyetinde işgücü kullanım düzeylerinin saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeA research on the labour requirement of dairy farms lo the central district ol Bursa provinceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage29tr_TR
dc.identifier.endpage38tr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorÇetin, Bahattin-
dc.contributor.buuauthorKoyuncu, Mehmet-
Appears in Collections:1991 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_4.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons