Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1655
Title: Politik pazarlama iletişimi: 2015 genel seçimleri öncesinde Türkiye'deki siyasi partilerin web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi
Other Titles: Political marketing communication: investigation of Turkish political parties websites' by content analysis method prior to 2015 general elections
Authors: Özdemir, Erkan
Attouf, Zouhair
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Keywords: Politik pazarlama
Politik reklam
Seçmen
Seçim
Web siteleri
Propaganda
Siyasi partiler
Genel seçimler
Political marketing
Political advertising
Electoral
Election
Websites
Political party
General elections
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Attouf, Z. (2015). Politik pazarlama iletişimi: 2015 Genel Seçimleri öncesinde Türkiye'deki siyasi partilerin web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde politik pazarlama tüm partiler için önemli bir kavram haline gelmiştir. Politik pazarlama, çok partili demokratik sistemi benimsemiş olan ülkelerde seçim kampanyalarının vazgeçilmez bir öğesidir ve önemli bir etkisi vardır. Ayrıca genel seçimlerde göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Öte yandan siyasal hayata katılmak siyasi partiler açısından temel bir araçtır. Siyasi partilerin mümkün olduğunca çok sayıda seçmene ulaşması ve rakipleriyle olan farklarını seçmenlere anlatmasında, politik pazarlama önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu çalışmada politik pazarlama iletişimi ele alınmakta ve 7 Haziran 2015'deki genel seçimler öncesinde, Türkiye'deki siyasi partilerin websiteleri 'içerik analizi yöntemi'yle pazarlama iletişimi açısından analiz edilmektedir.
Nowadays, political marketing has become an important concept for all parties. Political marketing is an indispensable multi-party election campaigns in countries that have adopted the democratic system elements and has a significant impact, besides it's also an issue to be considered in the elections. On the other hand, it is a fundamental tool for political parties to participate in political life. Political parties also use political marketing to reach as many voters as possible and to explain their differences from other parties to voters, which has become a big phenomenon. This study aims to discuss political marketing communications and to analyze Turkish political parties' websites in terms of marketing communication with 'content analysis' method prior to June 7th 2015 general elections.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1655
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427310.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons