Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1653
Title: Amorf şeritlerin geometrik ve anizotropik özelliklerine bağlı çok büyük manyetik empedans etkisinin ve yapısının incelenmesi
Other Titles: Investigation of structural changes and gmi effect by geometric and anisotropic properties of co-based amorphous ribbons
Authors: Derebaşı, Naim
Tayşioğlu, Aslı Ayten
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Çok büyük manyetik empedans (GMI) etkisi
SILAR yöntemi
İnorganik ince filmler
Oksit ince filmler
Amorf ferromanyetik maddeler
Atomik kuvvet mikroskobu (AFM)
The giant magneto impedance (GMI) effect
SILAR technique
Inorganic thin films
Oxide thin films
Amorphous ferromagnetic materials
Atomic force microscopy (AFM)
Issue Date: 21-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tayşioğlu, A. A. (2010). Amorf şeritlerin geometrik ve anizotropik özelliklerine bağlı çok büyük manyetik empedans etkisinin ve yapısının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çok büyük manyetik empedans (GMI) etkisinin incelenmesi için kobalt esaslı ferromanyetik amorf şeritler kullanılmıştır. Üretim sonrası işlenmemiş, akımla ve yüksek sıcaklık fırınında tavlanmış olan amorf şeritlerde, şerit geometrisine, frekansa, manyetik alana ve tavlama işlemlerinin etkisine bağlı değişim gösteren % GMI oranları incelenmiştir.Ferromanyetik amorf şeritler, inorganik kompleksler ile ve SILAR yöntemi kullanılarak farklı oksit tabakaları ile kaplanarak, şeritlerdeki empedans değişimlerine etkileri incelenmiştir.Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanılarak, yüzeylerinde oksit ve inorganik ince filmler oluşturulan şeritlerin yüzey görüntülerinin % GMI ile ilişkisi araştırılmıştır.Üretim sonrası şeritlere uygulanmış olan işlemler ile ve şeritlerin yüzeylerinde oluşturulan ince filmlerin etkisi ile % GMI değerlerinde % 235 oranlarına varan artışlar gözlenmiştir. % GMI oranlarında meydana gelen farklılıkların, şeritlerin geometrik özelliklerinden, değişen manyetik özelliklerinden ve şerit yüzeyine kaplanan filmlerin etkisinden kaynaklandığı gözlenmiştir.
Co-based ferromagnetic amorphous ribbons have been used to investigate of giant magneto-impedance (GMI) effect. The giant magneto-impedance ratios, which exhibit variation depending on shape of the ribbon, magnetising field, magnetising frequency and effect of the annealing treatments, have been investigated for as-cast, current annealed and annealed samples.Ferromagnetic amorphous ribbons were also coated with inorganic complexes and oxide layer by using SILAR technique. Thus, the coating influences to the changes of the GMI response have been studied.Surface images of coated ribbons with oxide and inorganic thin films and its relation to the % GMI, have also been investigated by using Atomic Force Microscopy (AFM).The improved GMI responces have been observed up to 235% by means of post-production treatments and thin film coating processes. These differences have been originated from the different geometric properties, the changing magnetic properties and insulating effect provided by thin film coated on surface of ribbons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1653
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259662.pdf8.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons