Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1646
Title: Elma ağaçlarının farklı sulama yöntemi ve programları altındaki üretim özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of production characteristics of apple trees under different irrigation methods and regimes
Authors: Orta, A. Halim
Yüksel, A. Nedim
Akçay, M. Emin
Erdem, Tolga
Balcı, Belit
Keywords: Elma ağaçları
Sulama yöntemi
Sulama suyu ihtiyacı
Bitki su tüketimi
Verim ve kalite özellikleri
Apple trees
Irrigation method
Irrigation water requirement
Evapotranspiration
Yield and quality parameters
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orta, A. H. vd.(2001). "Elma ağaçlarının farklı sulama yöntemi ve programları altındaki üretim özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 99-106.
Abstract: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Uygulama Alanında 1997 ve 1999 yıllarında yürütülen bu çalışmada, farklı sulama yöntemi ve programlarının elma ağaçlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, deneme konularına sulama suyu yüzey ve damla sulama yöntemleri ile kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 40 ve 70’i tüketildiğinde uygulanmıştır. Deneme süresince uygulanan sulama suyu miktarları ve ölçülen mevsimlik bitki su tüketimi değerleri damla sulama yönteminde yüzey sulama yöntemine göre ortalama olarak sırasıyla % 72.5 ve % 62.7 daha az olmuştur. Farklı konularda verim ve kalite özellikleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark oluşmamasına karşın, bu bulgular sulama suyu ve ölçülen bitki su tüketimi ile birlikte değerlendirildiğinde; genel olarak, damla sulama yöntemi daha iyi sonuç vermiştir. Sonuçta, Tekirdağ koşullarında elma ağaçlarının sulanmasında, damla sulama yönteminin kullanılması ve yöntemin esasına uygun olarak kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 40’ı tüketildiğinde sulanmaya başlanması önerilmiştir.
This study was conducted in the Application Farm of Tekirdağ Agricultural Faculty in the years of 1997 and 1999, to determine the effects of different irrigation methods and regimes on yield components of apple trees. Irrigation water was applied with drip and surface (ponding) irrigation methods when 40 % and 70 % of available soil moisture was consumed. As a result, it was found that applied irrigation water and measured seasonal evapotranspiration in drip irrigation plots were lower than those of surface irrigation plots as 72.5 % and 62.7 %, respectively. Although yield and quality parameters in the different treatments were not found to be significant, drip irrigation method gave better results when this results, irrigation water requirements, and evapotranspiration were evaluated together. In conclusion, it can be suggested that drip irrigation method has to be preferred for apple trees in Tekirdağ conditions and irrigation water has to be applied when 40 % of available water holding capacity was consumed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153942
http://hdl.handle.net/11452/1646
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2001 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_9.pdf193.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons