Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1644
Title: Bursa ili topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleri ile incelenmesi
Other Titles: A study on determination of fertility status of the soils by soil analysis in the Bursa province
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Başar, Haluk
Keywords: Bursa
Toprak
Analiz
Verimlilik
Soil
Analysis
Fertility
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başar, H. (2001). "Bursa ili topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleri ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 69-83.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ilinde değişik ürünlerin yetiştirildiği toprakların kimi verimlilik özelliklerini belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla, Bursa ilinin değişik yörelerinden toplam 1018 adet toprak örneği alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen toprakların, genellikle orta bünyeli, tuzluluk sorunu olmayan, hafif ve kuvvetli alkalin reaksiyonda, ve değişik miktarlarda kireç içerdikleri belirlenmiştir. İncelenen toprakların; % 56.49’unun organik madde, % 21.81’inin alınabilir P ve % 21.82’sinin ise alınabilir K içeriklerinin düşük ve çok düşük düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, toprakların mevcut verimlilik durumlarının korunması veya iyileştirilmesi için üreticiler tarafından yeterli önlemlerin alınmasının gerektiğini göstermektedir.
This research was performed in order to determine some fertility properties of the soils grown of various crops throughout the Bursa province. For this purpose, 1018 soil samples were collected from the region. According to the results obtained from the research, examined soils of the region were loam textured, non-saline, slightly and strongly alkaline, and contained different amounts of lime. Organic matter content was below the sufficiency ranges in 54.96 % of the soils. 21.81 % of the soils were deficient in available P content and 21.82 % of the soils were deficient in available K content. The results indicated that growers should be in an attempt of conservation and improvement of current fertility status of the soils.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153940
http://hdl.handle.net/11452/1644
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2001 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_7.pdf228.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons