Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1641
Title: Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bahçe arazisi için uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi ve sistemin projelenmesi
Other Titles: Determination of suitable irrigation methods and designing of irrigation system for Horticulture Area of Agricultural Research and Application Center of Uludag University
Authors: Öztekin, Tekin
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Demir, Ali Osman
Keywords: Sulama yöntemi
Sulama sistemi
Yağmurlama sulama yöntemi
Mini yağmurlama sulama yöntemi
Damla sulama yöntemi
Irrigation method
Irrigation system
Sprinkler irrigation method
Mini sprinkler irrigation method
Drip irrigation method
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztekin, T. ve Demir, A. O. (2001). "Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bahçe arazisi için uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi ve sistemin projelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 39-46.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; Uludağ Üniversitesi (U.Ü.) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi için, mevcut bitki yetiştirme planına bağlı kalınarak, uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi ve gerekli sistem unsurlarının projelenmesidir. Sulama yöntemlerinin seçiminde; yetiştirilen bitkilerin özel istekleri, sulama sisteminin işletim koşulları, topoğrafik durumun uygunluğu ve su kaynağının debisi gibi etmenler dikkate alınmıştır. Sebze parselleri için yarı sabit yağmurlama, kivi ve diğer meyve parselleri için mini yağmurlama, bağ parselleri için ise; damla sulama yöntemi en uygun yöntemler olarak seçilmiş ve bu yöntemlerin gerektirdiği sistem unsurları boyutlandırılmıştır. Sistem basıncının, elektrik motoru ile çalışan santrifüj tipi pompa ile sağlanması düşünülmüş ve su dağıtım hattında 10 atm. işletme basınçlı sert PVC boruların kullanılması planlanmıştır. Sistem kapasitesinin belirlenmesinde, yağmurlama yöntemiyle sulanacak en büyük alana ilişkin sulama modülü esas alınmıştır. Sistemin kurulması ve işletilmesine esas olmak üzere, durum ve döşeme planları ile metraj ve keşif özeti hazırlanmıştır.
The aim of this study is to determine of suitable irrigation methods and design of the system elements depending upon available plant growing plan of the Agricultural Research and Application Center for Horticulture Area of the Uludag University. The factors of the specific plant requirements, operating conditions of the irrigation systems, suitability of topographic situation, and quantity of the water resource were considered in determination of suitable irrigation methods. Semi-mobile sprinkler irrigation method for vegetable plots, mini sprinkler irrigation method for plots of kiwi and other fruits, and drip irrigation method for the vineyards were chosen as the most suitable irrigation methods. After that, the system elements required by these methods were dimensioned and designed as semi-mobile. The system pressure was supplied by centrifugal pumps. In the water distribution line, PVC pipes with 10 atm operating pressure were used. Irrigation module of the largest plot which will be irrigated through sprinkler method was used to estimate the system capacity. The layout of irrigation systems with the bill of quantities and pre-design estimate based on the operating and installation of the system was prepared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1641
ISSN: 2651-4044
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153937
Appears in Collections:2001 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_4.pdf321.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons