Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1639
Title: Araç süspansiyon parametrelerinin kontrolü için model geliştirilmesi
Other Titles: Development of model for vehicle suspension parameters control
Authors: Öztürk, Ferruh
Yunus, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aktif süspansiyon sistemleri
PID
Süspansiyon optimal kontrol LQR
Gözleyici tasarımı
Active suspension systems
Suspension optimal control LQR
Observer design
Issue Date: 18-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yunus, İ. (2016). Araç süspansiyon parametrelerinin kontrolü için model geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisasn tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda yaşanan elektronik alandaki gelişmeler sayesinde daha konforlu daha verimli daha akıllı sistemler geliştirilmeye ve endüstride uygulanmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bu durumun kendini katlayarak devam edeceğini öngörmek yanlış olmaz. Otomobil teknolojileri de bu gelişimden etkilenmekte ve sistemlerinin birçoğunda elektronik alandaki bu gelişmelerin izlerini taşımaktadır. Aktif ve yarı aktif süspansiyon sistemleri bu örneklerdendir. Bu tez çalışmasında süspansiyon sisteminin matematiksel modeli Matlab&Simulink ortamında kurularak, PID ve LQR gibi sistemi aktif şekilde kontrol eden ve bunlara gözleyicinin de eklendiği algoritmalar geliştirilerek, sistemin davranışı çeşitli yol şartlarında simüle edilmiş ve kazanılabilecek faydalar ortaya konmaya çalışılmıştır.
In recent years within developments in electronics more comfortable, more productive intelligent systems has started to be developed and applied in industry. In the coming years to predict the situation will continue to fold itself and increasingly rise is not wrong. The Automotive technology are also being affected by these developments and holding the sign of this fashion in many electronic systems. Active and semi-active suspension systems can be one of the example of these systems. In this thesis, suspension mathematical models was built in Matlab&Simulink environment and active suspension algorithms such as PID and LQR developed and observer of algorithms that are added in. the system behavior under various road conditions were simulated to demonstrate the benefits of the control algorithms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1639
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459186.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons