Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1638
Title: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları
Other Titles: Drugs or stimulants substances trafficking crimes
Authors: Köprülü, Timuçin
Chekhadine, Brahim Mahamat Saleh
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Uyuşturucu veya uyarıcı madde
Uluslararası sözleşmeler
Türk Ceza Kanunu
Drugus or stimulants
International agreements
Criminal code of Turkey
Issue Date: 21-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Chekhadine, B. M. S. (2016). Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçları, bütün ülkeleri etkileyen, uluslararası alanda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararsı alanda imzalanan birçok sözleşmenin taraf olarak bu konuda kararlılığını göstermiştir. İç hukukun uluslararası arenadaki imzalanmış sözleşmelerle uyumlu haline getirmek için yasalarda gerekli değişiklikleri yapmiştir. Çalışma konumuz olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanun hükmü ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etmek; ayrıca satmak, satın almak, satışa arz etmek, nakletmek, depolamak, bulundurmak veya başkalarına vermek yaptırım altına alınmıştır. Uyuşturma veya uyarma etkisi bulunmamakla beraber uyuşturucu ve uyarıcı madde imalinde kullanılan maddelerin imal ve ticareti de bu çerçevede yaptırım altına alınmıştır.
Nowadays, trafficking drugs or psychotropic substances which is affecting all countries has emerged as a major issue in the international arena. As part of international agreement signed in many field, some of theme were according to this issue. Countries part of these agreements made the necessary changes in the domestic law in order to make it compatible to the agreement. Manufacturing and trafficking of narcotic or stimulant drug which is our work field, is regulated in article 188 of turkish penal code. Acording to this code, a licence or violation of the licence of manufacturing of drug or psychotropic substances, import and export, sell and buy, sell supply, store, transport, keep or give to others has been under sanction. the manufacture and trade of materials used in manufacturing drugs and psychotropic substances were also under the same framework.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1638
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446788.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons