Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1628
Title: Mevcut ilköğretim binalarında sürdürülebilirlik olanaklarının araştırılması
Other Titles: Investigation for sustainability possibilities for the existing primary school buildings
Authors: Taş, Nilüfer
Gölemen, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir mimarlık
Mevcut ilköğretim okulları
Sustainability
Sustainable architecture
Existing primary schools
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gölemen, S. (2014). Mevcut ilköğretim binalarında sürdürülebilirlik olanaklarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Endüstri devrimiyle birlikte üretim artmış ve buna bağlı olarak tüketim toplumları oluşmuştur. Zamanla yeryüzü tahribata uğratılmış, küresel felaketler ve buna bağlı yok olma kaygısı, sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm bu gelişmeler mimarlık alanına da yansımış, sürdürülebilir mimarlık kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Yeni binaların yanında, mevcut bina stokunun da sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda tez konusunun amacı, bugüne kadar elde edilen mevcut yapı stoku içinde, Türkiye'deki ilköğretim binalarının sürdürülebilir mimarlık ilkeleri açısından incelenmesi ve entegre edilebilecek sürdürülebilirlik olanaklarının değerlendirilmesidir. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik bilincinin ilköğretim binaları üzerinden çocuklar aracılığıyla ailelerde ve tüm bireylerde oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak ilköğretim binalarının sürdürülebilir mimarlık ilkeleri çerçevesinde yapılmasına ışık tutulması hedeflenmektedir.
With the industrial revolution, production increased and, therefore, consumer society emerged. In time, the earth has been exposed to damage, and the occurrence of global disasters and concern about destruction in due course caused the concept of sustainability as a consequence. All these developments have been reflected in the field of architecture, and sustainable architecture concept has been discussed. In addition to new buildings, the existing building stock should be evaluated in terms of sustainability. In this context, the purpose of the thesis is to examine the principles of sustainable architecture on primary school buildings which are in the existing building stock in Turkey and to evaluate the possibilities of sustainability which can be integrated on those. Additionally, sustainability awareness is intended to be formed through children out of primary school buildings within families and then all individuals. Furthermore, it is aimed to shed light on that the new primary school buildings will be built in accordance with the principles of sustainable architecture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1628
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373753.pdf5.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons