Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1626
Title: Bir otomotiv yan sanayinde altı sigma çalışması ve elde edilen alternatif sonuçların matematiksel modelle optimal seçimi
Other Titles: A study of six sigma in an automative supplier industry and optimal choice of the obtained alternative results with the mathematical model
Authors: Özmutlu, Cenk
Çokçağlayan, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Altı sigma
Optimizasyon
Matematiksel programlama
Proses iyileştirme
Six sigma
Optimization
Mathematical programming
Process improvement
Issue Date: 12-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çokçağlayan, P. (2010). Bir otomotiv yan sanayinde altı sigma çalışması ve elde edilen alternatif sonuçların matematiksel modelle optimal seçimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Altı Sigmanın olumlu yanlarını anlatmak ve bunun yanında Altı Sigma iyileştirmelerinin her zaman finansal açıdan karlı olmayabileceğini göstermektir. ilk etapta Altı Sigma metodolojisi uygulamalı olarak kullanılmış ve daha sonrasında Altı Sigma çalışması sonunda ortaya çıkan değerler irdelenmiştir. Altı sigma süreç iyileştirme tekniğinin alternatif sonuçları matematiksel model kullanılarak finansal açıdan değerlendirilmiştir. Bu çalışma, farklı proses iyileştirme alternatiflerinin optimal seçimi için matematiksel bir model sunmaktadır. Uygulama, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada gerçekleştirilmiştir. Projenin konusunun şirketin stratejik hedefleri paralelinde olmasına özen gösterilmiş ve üzerinde çalışılacak problemin kaliteli ürün oranını arttırmak olmasına karar verilmiştir. Sürecin kapsamı, mevcut durum ve hedefleri tanımlandıktan sonra ayrıntılı süreç analizleri yapılmış ve süreç çıktısına etki eden kritik girdi parametreleri belirlenmiştir. Buna göre seçilen prosesler ve hata oranları üzerinde incelemeler yapılmış mevcut durum ve ortaya çıkan iyileştirme alternatiflerine göre öngörülen iyileştirme oranları belirlenmiştir. Altı sigma için ayrılan bütçe ve hata iyileştirme oranları dikkate alınarak her bir proses için alternatif iyileştirme sonuçlarından sadece biri seçilmiştir.
The purpose of this study is to explain the benefits of Six Sigma and on the other hand to show that implementing Six Sigma may not be always financially beneficial. In the first stage, The Six Sigma methodology has been used and then the results of Six Sigma study have been examined. The alternative improvements of Six Sigma study are reviewed by using the mathematical model financially. This study also presents a mathematical model which be able to assist management to choose among different process improvement alternatives. This application has been done in an automotive firm. The project subject has been determined to be parallel with the firm's strategic targets and the problem has been decided to be the increasing ratio of better quality parts. After assigning the scope of process, the present situation and the targets, the detailed process analyzes are performed and the critica! input parameters affecting process output are defined. The chosen processes and the rate of defects are examined according to this. And the preseribed improvement ratios are determined according to present situation and the improvement alternatives. Only one improvement for each process is chosen among Six Sigma alternative results considering the budget which is allocated for S ix Sigma Projects by the management and the rate of improvement.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1626
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340060.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons