Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16233
Title: Kitap tanıtımı: Hayati Hökelekli, Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi, Timaş Yay., İstanbul, 2011, 368 s.
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Emiroğlu, Süleyman
Keywords: Hayati Hökelekli
Değerler psikolojisi
Popüler kültür
Toplum
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emiroğlu, S. (2011). "Kitap tanıtımı: Hayati Hökelekli, Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi, Timaş Yay., İstanbul, 2011, 368 s.". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 215-217.
Abstract: Değerler, hayata bakışımızı etkileyen, kararlarımıza yön veren, inançlarımızı yansıtan ve davranış ölçülerimizi belirleyen pusulalardır. Çağımızda bireysel ve toplumsal hayatta gün geçtikte kendini belli eden huzursuzluk ve çözülme, popüler kültürün de yozlaştırıcı etkisiyle, aile içi şiddetten millî birlik ve bütünlüğe gölge düşürücü olaylara kadar pek çok problemin günlük yaşantımızda yer bulmasına yol açmıştır. Global olarak kendini hissettiren bu durum değerler ve eğitimi konusunun yeniden gündeme alınmasını gerekli kılmıştır. Batı’da değerler eğitimi üzerine yapılan araştırmaların son zamanlarda arttığını gözlemlemekteyiz. Bu konunun Türkiye’de de son yirmi yılda daha büyük bir farkındalıkla ele alındığını ve bu alanda yayınlar yapıldığını görmek sevindirici bir durumdur. Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin Değerler Psikolojisi ve Eğitimi isimli eseri bu alanda yapılan çalışmaların en önemlilerinden biridir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143639
http://hdl.handle.net/11452/16233
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_11.pdf320.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons