Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16232
Title: Kitap tanıtımı: Nihat Uzun, Hicrî II. asırda siyaset-tefsir ilişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.
Authors: Şahin, Hanifi
Keywords: Siyaset kurumu
Kur’an-ı Kerîm
Müslüman
Tefsir
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, H. (2011). "Kitap tanıtımı: Nihat Uzun, Hicrî II. asırda siyaset-tefsir ilişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 209-213.
Abstract: Eserin önsözünde(s.13-15), Kur'an’ın nüzul zamanına yakın olmakla Kur’an’ın yoruma muhtaç kısımları arasında ters orantı olduğu, nüzul zamanına olan uzaklık arttıkça Kur’an-ı Kerîm’in yoruma muhtaç kısımlarının da arttığı ifade edilmektedir. Yazara göre tefsir faaliyetinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin temel sebebi, insanların buna duydukları ihtiyaçtır. Hicrî, I. asrın ortalarından itibaren Müslümanların Kur'an’ı tefsir etme sebeplerinde bazı farklılaşmalar görülmüştür. Bu farklılaşmanın nedenleri, değişen toplum yapısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan siyasî ihtilaflardır. Siyasi ihtilaflar, Kur'an-ı Kerîm’le bir şekilde ilişki hâlinde olmuşlardır. Bu durumun tezahür şekli ise ya ayetlerin farklı yorumlanması ya da farklı grupların ayetleri kendilerine destek için kullanması şeklinde ortaya çıkmıştır. İlk dönemlerde siyaset kurumu ile tefsir faaliyetleri (ve Kur’an) arasındaki ilişkide yoğunluk yaşanmış, Hicrî II. asır, bu yoğunluğun güzel bir örneğini teşkil etmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143638
http://hdl.handle.net/11452/16232
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_10.pdf359.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons