Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16222
Title: Çağdaş Mısır’da bektâşîlik izleri: Mısırlı bir ressam’ın bu topraklardaki son Bektâşî Şeyhi Ahmed Sırrı Baba ile ilgili hatıraları
Other Titles: Traces of Bektashi order in contemporary Egypt: The memoirs of an Egyptian artist regarding the last Sheikh of Bektashi Order in Egypt
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çift, Salih
Keywords: Mısır
Bektâşîlik
İsmet Dâvistâşî
Egypt
Bektashi Order
Esmat Dawestashy
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çift, S. (2011). "Çağdaş Mısır’da bektâşîlik izleri: Mısırlı bir ressam’ın bu topraklardaki son Bektâşî Şeyhi Ahmed Sırrı Baba ile ilgili hatıraları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 127-152.
Abstract: Yaklaşık beş asır boyunca Mısır’da varlığını sürdüren Bektâşîliğin bu topraklardaki serüveni tarikatın son temsilcisi olan Ahmed Sırrı Baba’nın elli yıl kadar önceki vefatıyla sona ermiştir. Ahmed Sırrı Baba’yı yakından tanıyan şahıslardan biri olan ünlü Mısırlı ressam İsmet Dâvistâşî yayımladığı anılarında kendisine bir bölüm tahsis etmiş ve burada hem onunla hem de Kahire’deki tekke ile ilgili çocukluk hatıralarını aktarmıştır.
The Bektashi order was alive in Egypt nearly five hundred years. When its last sheikh, Ahmed Sirri Baba, died fifty years ago the order’s adventure came to an end in those lands. One of distinguished artists in Egypt, Esmat Dawetashy, published his memoirs and dedicated a chapter to the last sheikh of Bektashi order and his hospice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143634
http://hdl.handle.net/11452/16222
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_6.pdf530.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons