Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16212
Title: Kur’ân ve mesh
Other Titles: The Quran and mash
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Yücedoğru, Tevfik
Keywords: Günah
İlâhî ikaz
Helak
Mesh
Başka varlık suretine dönüşme
İman
Sin
Divine warning
Destruction
Mash
Changing
Into other being
Belief
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedoğru, T. (2011). "Kur’ân ve mesh". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 53-76.
Abstract: Kur’ân geçmiş toplumlardan ve onların bazılarının ilahi tebliğe kulak asmadıklarından bahseder. Onların, peygamberlerinin getirdiklerinin aksine davranmaları nedeniyle Allah Teâlâ tarafından zaman zaman ikaz edildiklerini ve bu ikazları dikkate almayanların da çeşitli şekillerde uyarıldıklarını söz konusu eder. Bu ikazlar cümlesinden olarak o toplumların bazen helak edildiğini, bazen lanetlendiğini ve bazen de bir başka varlığın şekline dönüştürüldüğünü kaydeder. Bu araştırmada özellikle bu son husus irdelenecek ve Kur’ân ve mesh konusu üzerinde durulacaktır. Mesh konusunun imkânı ve keyfiyeti araştırılacak ve ilahi ikazla doğrudan ilişkili olup olmadığı hususu irdelenecektir. Diğer uyarı şekilleri üzerinde derinlemesine durulmayacaktır.
The Quran talks about the past communities and their disobedience to the divine message. It mentiones that from time to time they were warned by God because they rejected the messages of His messengers and that those who rejected, were punished in different ways. Among these punishments mentioned in the Quran, there were destruction, curse or changing them into other beings. In this paper, I examine the last kind of punishment, which is called mash. I will investigate its possibility and nature and whether it is related to the divine warning or not.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143631
http://hdl.handle.net/11452/16212
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_3.pdf585.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons