Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1621
Title: Bolu ilinde yapılan hayvan içme suyu (HİS) amaçlı göletlerin durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on existing situations, efficiencies and problems of small earth dams for drinking water of animals (SEDDWA) constructed in Bolu province
Authors: İşler, Abidin
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Demir, Ali Osman
Keywords: Hayvancılık
Gölet
Hayvan içme suyu
Depolama kapasitesi
Mikrobiyolojik kirlenme
Animal husbandry
Small earth dams
Drinking water for animals
Storage capacity
Microbiological polution
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, A. ve Demir, A. O. (2001). "Bolu ilinde yapılan hayvan içme suyu (HİS) amaçlı göletlerin durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2),13-24.
Abstract: Ülke hayvancılığının önemli bir bölümünü oluşturan mera hayvancılığında, hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine gereksinim duyulmaktadır. Hayvanlara gerektiği kadar içme suyu sağlanamadığında, et ve süt kayıpları göz ardı edilemeyecek düzeye ulaşabilmektedir. Bu amaçla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli illerde HİS göletleri yapılmaktadır. Türkiye genelinde, 1997 yılı sonuna kadar yapılan 2253 HİS göleti ile 1 244 677 büyükbaş ve 5 980 602 küçükbaş hayvana içme suyu temin edilmektedir. Bu çalışmada, Bolu ilinde yapılan HİS göletlerinin mevcut durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine bazı incelemeler yapılmıştır. Anılan göletlerin etüt, planlama, projeleme, yapım ve işletme aşamaları için; teknik, sosyal ve yerel eksiklikler ile mikrobiyolojik kirlilik konularında bazı kalıcı çözümler önerilmiştir. Sonuç olarak, yapılan göletlerin çoğunun planlama amaçlarına uygun kullanıldığı, çiftçi ile idarenin işbirliği çerçevesinde verimli ve başarılı bir işletme sisteminin kurulmasıyla mera hayvancılığından daha iyi sonuçların alınabileceği belirlenmiştir.
Small Earth Dams for Drinking Water of Animals (SEDDWA) are needed to obtain drinking water for animals which are bred in pasture. This type of animal breeding constitutes a considerable amount of the animal husbandry in Turkey. When the drinking water supply for animals is inadequate the meat and milk production losses will occur. For this purpose, SEDDWA are constructed by General Directorate of Rural Services in various provinces of the country. The drinking water has been supplied to 1 244 677 cattle and 5 980 602 sheep though 2253 SEDDWA constructed until the end of 1997 in Turkey. In this study, some investigations were fulfilled on existing situations, efficiencies and problems of the SEDDWA in Bolu Province. Some solutions were suggested to the technical, social and local deficiencies, and also microbiological pollution for surveying, planning, designing, constructing and management stages of the above-mentioned SEDDWA. As a consequence of this study, it was determined that most of the SEDDWA are appropriately used for panning objectives, and a better performance from animal husbandry in pasture will be achieved by establishing a good co-operation between farmers and governmental office under the efficient management systme.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153935
http://hdl.handle.net/11452/1621
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2001 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_2.pdf315.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons