Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1620
Title: Türkiye imalat sanayinin üretim yapısının girdi-çıktı analizi yardımıyla incelenmesi
Other Titles: An Analysis of the production structure of Turkish manufacturing industry by input-output model
Authors: Başkol, M. Ozan
Alp, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Girdi-çıktı analizi
Çarpan katsayıları
Bağlantı etkileri
Kilit sektörler
İmalat sanayi
Input-output analysis
Multipliers
Linkage effects
Key sectors
Manufacturing industry
Issue Date: 5-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alp, E. (2016). Türkiye imalat sanayinin üretim yapısının girdi-çıktı analizi yardımıyla incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye imalat sanayinin üretim yapısı incelenecektir. Bu inceleme yapılırken kullanılacak yöntem Girdi-Çıktı analizidir. Girdi-Çıktı analizi bir ekonomiyi oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki ilişkinin ekonominin bütünü çapında ve sektörel düzeyde nicel olarak incelenmesini sağlayan genel denge modelidir. Çalışmada Türkiye için hazırlanan TÜİK tarafından 2008 yılında yayınlanan 2002 yılına ait Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak sektörlerin çarpan katsayıları ve bağlantı etkileri hesaplanmıştır. Bulgular, imalat sanayiyi oluşturan sektörlere öncelik verilerek değerlendirilmiş, üretimin ithalata bağımlılığı analiz edilmiştir.
Production structure of manufacturing industry in Turkey will be analyzed by input-output method which is a general equilibrium model providing to analyze relationship between production and consumption units in terms of whole economy and sectorel level. Multiplier coefficients and linkage effects of sectors were calculated by using input-output tables of Turkey belonging to year 2002 that had been announced in 2008 by TÜİK. Results were evaluated by giving primacy to the sectors constituting manufacturing industry and dependency of production to the imports was analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1620
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446772.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons