Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16187
Title: Erken dönem islâm hukukçularının sünnet anlayışı
Authors: Aktepe, İshak Emin
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Bozkurt, Üsame
Keywords: Sünnet
Sünnetin kavramlaşma süreci
İmam Mâlik
Şâfiî’de sünnet
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktepe, İ E. (2014). "Erken dönem islâm hukukçularının sünnet anlayışı ". çev. Ümit Bozkurt. İnsan Yayınları. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 231-240.
Abstract: Sünnet mefhumunun ne olduğu meselesi üzerinde çokça tartışılan bir konudur. Erken dönemde onu Kur’ân’ın bir beyanı olarak görenler olduğu gibi, onun Kur’ân üzerinde bir yaptırım gücüne malik kılındığını savunanlar da olmuştur. Modern dönemde de gerek oryantalist çalışmalarda (living tradition vb.) ve gerekse İslam dünyasında sünnete dair ortaya konulan yeni tanımlamalar bu kavramı tekrar gündeme taşımıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144297
http://hdl.handle.net/11452/16187
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_9.pdf192.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons