Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16178
Title: İbn Sinân el-Hafâcî ve kitabı sirru’l-fesâha: edebî zevkin cezbedici büyülemesinden, metod ve üslubun yetkin tezahürleri ile içeriğin özgünlüğüne
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Omara, İslam Maher
Keywords: İbn Sinân el-Hafâcî
Sirru’l-fesâha
Belâğat
Edebî zevk
Metod
Ibn Sinan al-Khafaji
Ser alfasaha
eloquence
literary taste
method
content
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Omara, İ. M. (2014). "İbn Sinân el-Hafâcî ve kitabı sirru’l-fesâha: edebî zevkin cezbedici büyülemesinden, metod ve üslubun yetkin tezahürleri ile içeriğin özgünlüğüne". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 81-123.
Abstract: Bu araştırma, İbn Sinân el-Hafâcî’nin Sirru’l-fesâha adlı kitabındaki metodolojisinin yanı sıra söz konusu kitapta incelediği konuları ve yararlandığı kaynakları ele almaktadır. Makalenin ana omurgasını oluşturan kısımda, el-Hafâcî’nin, metodolojiisini belirleyen diğer kitapların nitelikleri de incelenir. Yazar edebî kıyaslama için; şiirlerden delil getirmiş, seçilmiş (fasih) şiir örneklerinin özelliklerini ortaya koymuş, şiir örneklerini nesir örneklerinden daha fazla tutmuş, net ifadeler kullanmış, manalar ve kavramlar hakkında tanımlamalar yapmıştır.Makalenin son kısmında ise, İbn Sinan’ın metodolojisi hakkında araştırmacıların eleştirileri incelenmiş, desteklenen ve karşı çıkılan noktalar ele alınarak, İbn Sinan’ın metodolojisindeki bazı kusur ve çelişkili yönlerine değinilmiştir.
This research focuses on the methodology of Ibn Sinan in his book "The Secret eloquence - Ser al-fasaha" and also the contents and sources that he dealt with. At the constituve part of the main structure of research, other books affecting el-Hafâcî’s methodology are reviewed as well. The author has given evidences from poems, highlighted the features of selected (fasih) poems, mentioned poetic models more than prose models, used explicit statements and made descriptions about meanings and concepts for literary comparison. Besides, at the last part of this research, the criticisms of scholars about İbn Sinan’s methodology has been analyzed, the supportive and opposing points have been discussed and therefore some defictive and conflictive sides of İbn Sinan’s methodology have been mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144292
http://hdl.handle.net/11452/16178
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_4.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons