Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16175
Title: İsrâ sûresi’ne eğitsel bir bakış
Other Titles: An educational overview to surah al-isra
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Aydin, Kerim
Şanver, Mehmet
Keywords: Eğitim
Din eğitimi
İsrâ sûresi
Yöntem
İlke
Education
Religion education
Surah al-isra
Method
Principle
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, K. ve Şanver, M. (2014). "İsrâ sûresi’ne eğitsel bir bakış". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 27-61.
Abstract: Kur’an-ı Kerim, ihtiva ettiği eğitim ilke ve yöntemleriyle geçerliliğini koruyan, insanlık var olduğu sürece bütün insanlık için, nesillerin eğitimi adına her zaman faydalanılacak bir kitaptır. Kur’an, bu nedenle bir rehber ve aynı zamanda bir eğitim kitabıdır. İsrâ Sûresi’nin incelendiği bu makalede, hem belirli ayetlere, hem de sûrenin bütününe eğitim penceresinden bakılmıştır. Bu bağlamda, Kur’an’ın bütününde olduğu gibi, İsrâ Sûresi’nde de, tebliğ ve terbiye sürecinde bir takım eğitsel ilke ve yöntemlerin yer aldığı tespit edilmiş ve ayetlerdeki bu eğitsel ilke, yöntem ve özellikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Tespit edilen yöntem ve ilkeler, insanın bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özellikleri açısından değerlendirilmiştir.
Qur’an, which will keep validity with the same holly principles and methods even as long as human being exist, will always be utilised for all humanity and education of generations. Therefore, Qur’an is the book of guide, and at the same time education book. This article is examined Surah el- Isra, it is viewed both to specific verses and to whole of the Surah from the educational perspective. In this context, there has been identified some of educational principles and methods in Surah al-Isra also, as in the whole of the Qur’an. And these educational principles, methods and features in the verses are tried to ascertain. The principles and methods have been assessed in terms of cognitive, affective and psycho-motor features of human.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mehmet Şanver 'in danışmanlığında Kerim Aydin tarafından yazılan "Din eğitimi açısından İsra Suresi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144290
http://hdl.handle.net/11452/16175
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_2.pdf617.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons