Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16173
Title: İbn Sînâ’nın nübüvvet teorisinde kutsî akıl
Other Titles: Sacred intellect in avıcenna’s theory of prophecy
Authors: Gürsoy, Adnan
Keywords: Kutsî akıl
Sezgi
Nübüvvet
Nebevî güç
Nazarî akıl
Orta terim
Akledilir
Sacred intellect
Intuition
Prophecy
Prophetic
Power
Theoretical intelligent
Middle term
Intelligible
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy, A. (2014). "İbn Sînâ’nın nübüvvet teorisinde kutsî akıl". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 1-26.
Abstract: Kutsî akıl kavramı İbn Sînâ’nın nübüvvet teorisinin merkezî kavramıdır. Bu kavram ile filozof, nebevî bilgiyi aklî bakımdan temellendirmiştir. Bu makalede söz konusu temellendirmenin kapsam ve dayanaklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için kutsî akıl kavramının, sezgi (hads), nazarî aklın yetkinliği, nebevî güç, mizaç, arınma gibi kavramlarla ilişkisi ele alınmıştır. Kavramın İbn Sînâ öncesi ve sonrası İslam felsefesindeki yerine işaret edilmiş, böylece filozofun nübüvvet teorisi bağlamındaki katkısının, kutsî akıl kavramına verdiği yeni muhteva olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Sacred intellect is the central concept of Avicenna’s theory of prophecy. By means of this concept, he aimed to justify the prophetic knowledge rationally. This article is intented to evaluate the scope and the basis of this justification. Thus, the relation of the concept of the sacred intellect with other concepts such as intuition (hads), theoric intellect, prophetic power, humor and purification is investigated. By pointing to this concept’s place in Islamic philosophy before and after Avicenna, it will be concluded that Avicenna’s main contribution in the theory of prophecy was the new content of the concept of sacred intellect provided by him.
Description: Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde Gürbüz Deniz'in danışmanlığında Adnan Gürsoy tarafından yazılan “İbn Sînâ’nın Sezgi Teorisi” adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144288
http://hdl.handle.net/11452/16173
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2014 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_1.pdf289.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons