Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-02-08T08:16:33Z-
dc.date.available2021-02-08T08:16:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationGülgen, H. (2016). ''Bursa Ulu Cami Müezzin mahfili ve tezyinatı''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-49.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3394-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/16094-
dc.description.abstractBursa Ulu Cami, Erken Osmanlı dinî mimarisinin seçkin örneklerinden biridir. Selçukluların çok ayaklı plan şeması üzerine bazı yenilikler ilave edilerek oluşturulan eser, yerli ve yabancı birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak bu çalışmalarda müezzin mahfili ve tezyinatından neredeyse hiç bahsedilmemiştir. Mahfilin kuzey yüzünde Bursalı şair Rahîmî Abdurrahim Çelebi’ye ait ta’lîk yazıyla iki satırlık bir manzume bulunmaktadır. Manzumenin son paftasındaki tarih kaydından, mahfilin 1549 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu yazı aynı zamanda camiin en eski yazısıdır. Ayrıca 2006-2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen restorasyonda mahfil merdivenlerinin aynalığında deri üzerine çalışılmış bir kalemişi tezyinat ortaya çıkarılmıştır. Henüz üzerine herhangi bir incelemenin yapılmadığı bu süslemeler de camideki en eski orijinal kalemişlerini temsil etmektedir. Bu çalışmada Ulu Camiin genel özellikleri belirtildikten sonra, müezzin mahfilinin inşâi hususiyetleri, onarımları, üzerindeki yazı ve süslemeleri detaylandırılacaktır.tr_TR
dc.description.abstractBursa Grand Mosque is among the distinguished examples of early Ottoman religious architecture. The building, which adds certain novelties on the multi-pedestal Seljukian plan scheme, has been subject to many Turkish and foreign works. Nevertheless, almost none of these studies deal with muazzin mahfil and its ornaments. On the north of the mahfil, there is a poem of two lines by Rahīmī Abdurrahīm Çelebi, the poet from Bursa, in ta’līq script. The history record on the final plate of poem heralds the mahfil was built in 1549. This script is also the oldest one in the entire mosque. Besides, the restoration between 2006 and 2009 unearthed hand-carved ornaments on leather at transom of mahfil stairs. These ornaments, which are yet to be duly examined, are the oldest original hand-carvings in the mosque. Hereby study intends to provide general features of Grand Mosque, before giving detailed information about constructional characteristics, reparations, as well as inscriptions and ornaments on muezzin mahfil.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOsmanlı mimarisitr_TR
dc.subjectBursa Ulu Camitr_TR
dc.subjectMüezzin mahfilitr_TR
dc.subjectKalemişitr_TR
dc.subjectOttoman architectureen_US
dc.subjectBursa Grand Mosque (Ulu Cami)en_US
dc.subjectHand-carvingen_US
dc.subjectMuazzin mahfilen_US
dc.titleBursa Ulu Cami Müezzin mahfili ve tezyinatıtr_TR
dc.title.alternativeThe Muazzin mahfil (lodge) of Bursa grand Mosque and its ornamentsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage49tr_TR
dc.identifier.volume25tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorGülgen, Hicabi-
Appears in Collections:2016 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_2.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons