Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15945
Title: Propolisin sağlık açısından önemi, kalitesinin belirlenmesi ve Türkiye açısından irdelenmesi
Other Titles: Importance for health and determination of quality of propolis and evaluation for Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Oruç, Hasan Hüseyin
Sorucu, Ali
Aydın, Levent
Keywords: Propolis
Sağlık için önemi
Propolis kalitesi
İmportance for health
Quality of propolis
Issue Date: 15-Apr-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. vd. (2014). "Propolisin sağlık açısından önemi, kalitesinin belirlenmesi ve Türkiye açısından irdelenmesi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 14(1), 35-43.
Abstract: Propolisin içinde 300’den fazla aktif madde bulunmaktadır. Bunların içinde insan sağlığı açısından önemli olanlar fenolik bileşiklerdir ve fenolik bileşiklerden de özellikle bazı fenolik asitler ve flavanoidlerdir. Kaynağına ve dolayısıyla içeriğine bağlı olarak, propolisin antimikrobiyal (bakteri, virüs, parazit ve mantarlara karşı), antioksidan, antiinflamatuar, antikanser ve ülser önleyici gibi etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler propolisin içeriğine bağlı olarak değişebilmekte ve yine içeriğine bağlı olarak propolisin zararlı etkileri de görülebilmektedir. Bu nedenle propolislerin bilinçli toplanması, uygun bir şekilde ekstraktlarının hazırlanması, içerik analizlerinin yapılması ve tüketime sunulması gerekir. Bu şekilde hazırlanan propolis ekstraklarının kaliteleri belirlenebilecek ve belirli bir oranda standardize edilebilecektir. Böylece tüketime sunulan propolislerin içindeki yararlı maddeler ve miktarlarının bilinmesiyle istenilen yararlı etkilerinin görülmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bu anlamda Türkiye’deki propolislerin de ele alınması ve içerik miktarları açısından irdelenmesi gerekmektedir.
Propolis contains more than 300 active constituents. In these active constituents, phenolic compounds mainly phenolic acids and flavonoids having biological effects are important. The functional properties of propolis depend on its source and chemical constituents, propolis has several biological activities, such as antimicrobial (antibacterial, antiviral, antiparasiter and antifungal), antioxidant, anti-inflammatory, anticancer and antiulcer effects. In addition to useful effects, propolis may have harmful effects according to its source and chemical constituents. Therefore, propolis should collect deliberatively, make extraction properly, carry out analysis of constituents of propolis, and then consume of propolis. If the propolis prepare in this manner, propolis quality may determine and standardize. Thus, constituents and their amounts of propolis those consuming and useful effects can know. In this sense, studies in Turkey should focus on Turkish propolis and their constituents and levels.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401676
http://hdl.handle.net/11452/15945
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2014 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_4.pdf697.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons