Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15889
Title: Cypermethrinin galleria mellonella l. (lepidoptera: pyralidae)’nın puplaşma ve ölüm oranlarına etkisi
Other Titles: Effets of cypermethrin on the pupation and mortality of galleria mellonella l. (lepidoptera: pyralidae)
Authors: Sak, Olga
Uçkan, Fevzi
Keywords: Galleria mellonella
Cypermethrin
Puplaşma
Pupation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sak, O. ve Uçkan, F. (2009). "Cypermethrinin galleria mellonella l. (lepidoptera: pyralidae)’nın puplaşma ve ölüm oranlarına etkisi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 9(3), 88-96.
Abstract: Ağırlığına göre iki gruba ayrılan Büyük Balmumu Güvesi, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) son evre larvalarına farklı dozlarda cypermethrin besin içinde verildi. Cypermethrinin G. mellonella’da puplaşma ve ölüm oranlarına etkisi 25±1 oC sıcaklık, %60±5 nispi nem ve 12:12 saat (A: K) fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında incelendi. Cypermethrin aktif madde oranına göre saf su ile ppm düzeyinde seyreltilerek farklı konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlandı ve bu çözeltiler petek, kepek, bal, gliserin ve su karışımından oluşan besin içindeki su yerine kullanıldı. Cypermethrinin Birinci Grup larvalar (0.12±0.02 gram) için 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 ppm ve ikinci Grup larvalar (0.17±0.02 gram) için 5, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 ppm değerleri uygulandı. Birinci ve ikinci Grup G. mellonella larvalarına insektisit uygulanması sonucu iki grup arasında puplaşma ve ölüm yüzdelerinde günlere göre büyük oranda benzerlik olduğu belirlendi. Cypermethrinin dozu arttıkça larval gelişim ve puplaşma süresi gecikti, puplaşma yüzdesi azaldı ve ölüm oranı arttı. İnsektisitlerin zararlı türlerin doğada larva gelişimlerini uzatması en çok zarar verdikleri bu evrede daha fazla kalmalarına yol açarak ekonomik kaybı artıracaktır. Ayrıca konaklarının pup evresine geç ulaşması, pup parazitoitleri düşünüldüğünde populasyon yoğunlukları ve nesillerinin devamlılığı açısından büyük tehlike yaratacaktır.
Here, we aimed at showing how cypermethrin that is likely to be accumulated in the host larvae affects the pupation and mortality rates of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae). Using pesticides in controlling pests have harmful effects on natural balance and cause environmental problems. For instance, frequent uses of pesticides have carcinogenic, teratogenic, and mutagenic effects on living organisms. Moreover, continuous or pulse exposure to pesticides may cause serious problems for non target organisms such as parasitoids. Predators and parasitoids are often more sensitive to toxicants than their prey. So, using other controlling methods has become obligate in Integrated Pest Management (IPM) programs. Biological control has important advantages over other controlling methods. It is known that parasitoids are the most suitable, the least risky, and the most specific agents in controlling pests among others as biological control candidates. Assessment of the potential effects that insecticides have on the natural enemies in a hostparasitoid system is therefore an important part of IPM programs. Besides, it is also very important to evaluate the potential effects of insecticides on host species.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143508
http://hdl.handle.net/11452/15889
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2009 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_1.pdf103.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons