Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15885
Title: Constructıng a specıes database and hıstorıc range maps for north amerıcan bumblebees (bombus sensu stricto latreılle) to ınform conservatıon decısıons
Other Titles: Kuzey amerika bombus arıları (bombus sensu stricto latreille) üzerinde koruma planları için tür veritabanı ve tarihsel dağılım haritaları oluşturulması
Authors: Koch, Jonathan B.
Strange, James P.
Keywords: Bombus
Range declines
Pollinator conservation
Species database
Species distribution modeling
Yayılış alanı azalması
Tozlaştırıcı koruması
Tür veritabanı
Tür dağılım modellemesi
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koch, J. B. ve Strange, J. P. (2009). "Constructıng a specıes database and hıstorıc range maps for north amerıcan bumblebees (bombus sensu stricto latreılle) to ınform conservatıon decısıons". Uludağ Arıcılık Dergisi, 9(3), 97-108.
Abstract: Bumblebees (Bombus Latreille 1802) are important native pollinators in North America. However, in the last decade at least six North American Bombus have experienced significant range contraction or population declines. A major limitation to studying species declines is the level of knowledge of historic occurrences and abundance. Here we review the current status of a bumblebee subgenus in North America, Bombus sensu stricto Latreille 1801, and present a method for generating a database and probable historic range maps from multiple museum collections. These databases and range maps can be useful tools when facilitating monitoring programs for at risk species.
Buradaki derleme ile Kuzey Amerika örneği olan Bombus s. str. altcinsine ait bilgi birikiminin aktarılması ve entomoloji koleksiyonlarındaki örnekleri kullanılarak tür veritabanları oluşturma metodunun sunulması amaçlanmıştır. Bombus arıları Kuzey Amerika’da bulunan hem yabani çiçekleri hem de tarımsal ürünleri tozlaştıran balarısı gibi diğer tozlaştırıcıların olmadığı yerlerdeki en önemli tozlaştırıcılardan birisidir. Geçen on yıllık dönemde en azından altı Kuzey Amerika bombus arısı (Bombus Latreille 1802) türü önemli anlamda yayılma alanının daralması ya da populasyon azalması ile karşı karşıya bulunmakta ve bunlardan birinin (Bombus franklini Franklin 1921) soyu tükenmiş te olabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143509
http://hdl.handle.net/11452/15885
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2009 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_2.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons