Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15849
Title: Varroa destructor’un biyolojik kontrol yöntemleri
Other Titles: Biologıcal methods to control of the varroa destructor
Authors: Akyol, Ethem
Korkmaz, Ali
Keywords: Bal arısı
Parazit
Biyolojik
Control
Bee
Biologica
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, E, ve Korkmaz, A. (2006). ''Varroa destructor’un biyolojik kontrol yöntemleri''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 6(2), 62-67.
Abstract: Bal arısı kolonilerinin en önemli paraziti olarak kabul edilen Varroa’yı kontrol altına almak ve arılar üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirebilmek için tüm Dünyada yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Paraziti kontrol altına almak için geliştirilen kimyasallar arı ürünlerinde de kalıntılar bırakmakta ve bu ürünlerin tüketicisi olan insanların sağlığını tehdit etmektedir. Günümüze kadar yoğun bir şekilde uygulanan kimyasal mücadele yöntemleri paraziti tam olarak ortadan kaldırmamakta ve sürekli olarak kullanılması gerekmektedir. Aynı kimyasalın tekrar tekrar kullanılması durumunda ise parazit kimyasala karşı bağışıklık geliştirmekte ve ilacın etkinliği düşmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ekonomik zarar eşiğine ulaşan paraziti kimyasal maddeler kullanarak ekonomik zarar eşiğinin altına çekmek yerine parazitin ekonomik zarar eşiğine ulaşmasına engel olacak, hızlı çoğalmasını yavaşlatacak biyolojik ve kültürel tedbirler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu makale kimyasal kullanmadan varroa parazitini ekonomik zarar eşiğinin altında tutabilecek biyolojik yöntemler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Very many studies have been done to control of the varroa destructor and to decrease of it’s bad effects on honey bees (Apis mellifera L.). Chemicals, which are developed to control of the mites, are leaving residues in beekeeping products. These products are effecting badly to human healthy. Chemical methods, which have been using from past to now, couldn’t eliminate the mites. So, they have been using continuously to control of the parasite. If the beekeepers use the same chemical again and again resistance of the parasite can be increase against the chemicals and decrease the effect of the drug. Studies, which have been doing these years, are being intensifying on biological and cultural methods to control of the parasite. Aim of these methods obstruct the increasing of the parasite. This article was written to give information about biological methods to control of the Varroa destructor
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143537
http://hdl.handle.net/11452/15849
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2006 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_1.pdf71.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons