Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15824
Title: Isı değişimlerinin arı kayıplarına etkileri
Other Titles: The effects of temperature changes to bee losts
Authors: Çetin, Ufuk
Keywords: Balarısı
Çevre
Sıcaklık
Honeybee
Environment
Temperature
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, U. (2004). "Isı değişimlerinin arı kayıplarına etkileri". Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(4), 171-174.
Abstract: İklim faktörü veya çevre ısısıyla sıkı sıkıya bağımlı olan arıcılık sektöründe başarı sağlayabilmek ve verim alabilmek için arıların ihtiyaç duyabileceği optimum çevre koşullarını sağlamak yerinde olur. Bilindiği üzere balarıları, mevsim koşullarından ve ani ısı değişikliklerinden oldukça fazla etkilenmekte ve arı kayıpları artabilmektedir. Arılıklarda veya kovanlarda alacağımız tedbirler, çevre ısısının olumsuz etkilerini minimize eder.
It is important to provide optimum temperature that honeybees will need in order to be successful and get efficiency in beekeeping. As known, honey bees are quite affected from seasonal conditions and instantenous temperature changes and colony die-offs (loses) may increase. The measures, that we will get in the purities and beehives, may minimize the negative effects of environmental temperature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143552
http://hdl.handle.net/11452/15824
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2004 Cilt 4 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-4-2.pdf62.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons